Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

26. Juli 2019. Koalicija KOLOSI organizovala radionicu 'Prezentacija značaja člana 24 UN CRPD' Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je 25. jula 2019. godine u „Centru za kulturu Semberija” Bijeljina, organizovala radionicu za predstavnike Gradske uprave Bijeljina, javnih institucija iz Bijeljine, predstavnike organizacija iz sastava koalicije KOLOSI i medija na temu „Prezentacija značaja člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju“ u okviru Strategije zagovaranja - promocije

Koalicija KOLOSI Bijeljina 25. jula 2019. godine u „Centru za kulturu Semberija” Bijeljina, organizovala radionicu na temu „Prezentacija značaja člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju“.

20. Juli 2019. Četvrti treninzi/sesije za mlade sa invaliditetom i članove njihovih porodica Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 17. jula 2019. godine u Tuzli organizovala četvrtii trening/sesiju za mlade osobe sa invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica.

19. Juli 2019. Sastanak sa predstavnicima ZZO Tuzlanskog kantona Slika. Radna grupa Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona je 18. jula 2019. godine u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla održala sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Radna grupa Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona 18. jula 2019. godine održala sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World