Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

20. Septembar 2019. Intenzivne pripreme za SIO2019 i poziv za VOLONTERE Slika. Članovi Udruženja Oaza u protklom periodu se intenzivno pripremaju za devete SPORTSKE IGRE OAZE 2019, koje se ove godine realizuju u periodu od 03. - 06. oktobra. Na slici su članovi Udruženja Oaza, tri mladića i jedna djevojka tokom treninga atletike na Atleskoj stazi Aism Ferhatović Hase, septembar 2019.

Članovi Udruženja Oaza u protklom periodu se intenzivno pripremaju za devete SPORTSKE IGRE OAZE 2019, koje se ove godine realizuju u periodu od 03. - 06. oktobra, a Udruženje je uputilo i poziv za volontere.

19. Septembar 2019. Okrugli sto na temu kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo Slika. Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 18. septembra 2019. godine je organizovao okrugli sto na temu „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanjedjece s invaliditetom

Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 18. septembra 2019. godine organizovao okrugli sto na temu „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanje djece i mladih s invaliditetom".

16. Septembar 2019. KOLOSI radionica ‘Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom’ Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 16. septembra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina je organizovala radionicu na temu „Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom“.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 16. septembra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina organizovala radionicu na temu „Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World