Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

24. Maj 2019. Članovi Udruženja Oaza od aprila treniraju kuglanje u KSC Vogošća Slika. Zahvaljujući razvoju saradnje sa JU „Kulturno sportskim centrom“ Vogošća, članovi Udruženja Oaza od aprila 2019. godine, u cilju boljeg razvoja njihovih motoričkih sposobnosti.

Zahvaljujući razvoju saradnje sa JU „Kulturno sportskim centrom“ Vogošća, članovi Udruženja Oaza od aprila 2019. godine treniraju kuglanje.

22. Maj 2019. Sastanak Aktiva mladih i Odbora za obrazovanje Koalicije OOSI regije Doboj Slika. U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 20. maja 2019. godine održan je sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Odbora za obrazovanje.

U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 20. maja 2019. godine održan je sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Odbora za obrazovanje.

20. Maj 2019. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 20. maja 2019. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 20. maja 2019. godine je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021. održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World