Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

25. Decembar 2019. MyRight vam želi sretne praznike Slika čestitke: Slika ima tamno plavu pozadinu sa štapićem na kojem simbolično stoji zvijezda sa jednim oborenim krakom koja je ujedno i logo MyRight-a. Štapić prosipa zlatni prah i zvjezdice između kojih stoji tekst

Neka ova godina bude godina kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja širom zemlje!

24. Decembar 2019. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. decembra 2019. godine održao je sastanak u prostorijama vodeće organizacije Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. decembra 2019. godine održao je sastanak u prostorijama vodeće organizacije Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

21. Decembar 2019. Realizovan okrugli sto u organizaciji Koalicije Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 20. decembra 2019. godine organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 20. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World