Slika banera Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana u ponedjeljak, 04.oktobra/listopada 2021.

Osvijetlimo OBRAZovanje

Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje": Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja? 04.oktobr/listopad 2021.

Više o konferenciji
Slika naslovnice MyRight godišnjeg izvještaja za 2020.

Na slici je veseli dječak s Down sindromom koji nosi naočale, šal oko vrata i tamnoplavu jaknu, a u prvom planu je njegova desna ruka s podignutim palcem. U pozadini se vidi škola. U gornjem

MyRight godišnji izvještaj 2020.

MyRight zajedno svojim organizacijama članicama podržava 32 partnerske organizacije koje su uključene u projekte i programe u deset zemalja na četiri kontinenta.

Više o Izvještaju
INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION - Indicators for monitoring the implementation of Inclusive
Education in accordance with Article 24 of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities

INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom - verzija na engleskom jeziku

Više o Indikatorima
MyRight- Empowers people with disabilities je na Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. decembar 2020. godine predstavio izvještaj

MyRight izvještaj - Milijardu razloga za uključivanje

MyRight je na Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. decembar 2020. godine predstavio izvještaj "Milijardu razloga za uključivanje - o uključivanju osoba s invaliditetom u Agendu 2030".

Više o Izvještaju
Slika porodice Ledić koja šalje poruku:

Kampanja #ProbudiSe

"Vrijeme je za školu u kojoj svako dijete dobija svu podršku na putu ka samostalnosti." Porodica Ledić

Više na probudise.ba
Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Na kojoj sa lijeve strane piše - Our solution is inclusion, inclusion stoji pod povećalom, u gornjem lijevom uglu logo MyRight - zvijezda sa savijenim desnim krakom. U desnom uglu slike je nasmijana žena koja drži ruke na prisma.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

26. Oktobar 2021. Poziv za mentorice za osnaživanje žena s invaliditetom Poziv za mentorice za implementaciju petomjesečnog programa osnaživanja žena s invaliditetom u pet različitih regija u Bosni i Hercegovini u kojima djeluju koalicije OOSI iz MyRight programa u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” (14104). Na slici je Arijel Kurtagić, učesnica kampane ProbudiSe.

Poziv za mentorice za implementaciju petomjesečnog programa osnaživanja žena s invaliditetom u pet različitih regija u Bosni i Hercegovini u kojima djeluju koalicije OOSI iz MyRight programa u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” (14104).

04. Oktobar 2021. Saopštenje za medije: Završena konferencija Osvijetlimo OBRAZovanje Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje“: 
Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja?

Slika je nastala 4. oktobra tokom konferencije u Mešunarodnom centru za djecu i mlade Novo Sarajevo, tokom prvog panlea Perspektiva inkluzije kroz jačanje kompetencija nastavnog kadra.

Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje“: Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja?

24. Septembar 2021. Osvijetlimo OBRAZovanje Najava Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini Osvjetlimo OBRAZovanje. Slika predstavlja logo konferencije. Na desnoj polovini slike stoje informacije sa nazivom konferncije, datumom, mjestom održavanja. Naziv konferencije „Osvijetlimo OBRAZovanje“ je oker žute boje, a sve ostalo piše crnim slovima, podloga je bijele boje. Lijevu polovinu slike zauzima simbol ciljeva Programa održivog razvoja u obliku profila ljudske glave, i u dijelu gdje je obraz istaknut je cilj 4 Programa održivog razvoja u tamnocrvenom krug, u kojem bijelim slovima piše „4 KVALITETNO OBRAZOVANJE“ ispod je bijela knjiga sa bijelom olovkom pored. Na lijevoj strani pri dnu slike stoje loga organizatora: MyRight i Federalnog ministarstva obrazovanja.

Najava Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini "Osvjetlimo OBRAZovanje". Hibridna konferencija će se održati u 04.oktobra/listopada 2021. u periodu od 10:00-17:00.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World