Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

19. Juli 2019. Danas potpisan Sporazum o saradnji za kvalitetno inkluzivno obrazovanje u KS Slika. Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 19. jula .2019. godine potpisao je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Sporazum su potpisale ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić i  Jasminka Proho, predsjednica Odbora za inkluzivno obrazovanje KOO KS.

Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 19. jula 2019. godine potpisao je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

12. Juli 2019. Radionica za mlade s invaliditetom u organizaciji Koalicije OOSI regije Doboj Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. jula 2019. godine u prostorijama Udruženja paraplegičara i oboljeli od dječije paralize Doboj Jug, organizovala je radionicu na temu

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. jula 2019. godine organizovala je radionicu na temu "Položaj mladih u društvu i mogućnosti njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu u kontekstu UN CRPD" i poslovne korespodencije.

11. Juli 2019. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invakiditetom KS Slika. Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo su održali sastanak 11. jula 2019. godine u Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo.

Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održali sastanak 11. jula 2019. godine u Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World