Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2022. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2022. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

16. Oktobar 2018. Drugi sastanak za realizaciju programa podrške među jednakima u IC Lotos Slika. U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" Tuzla 15. oktobra 2018. godine održani su drugi po redu sastanci za realizaciju programa podrške među jednakima.

15. Oktobar 2018. Udruženje slijepih KS obilježilo Međunarodni dan bijelog štapa 15. oktobar Slika. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana je treća radionica na temu

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana je treća radionica na temu "Promcija Brajevog pisma".

10. Oktobar 2018. Udruženje mladih Ružičnjaka učestvovalo na Međunarodnom festivalu hrane Slika. Partnerska organizacija Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa“ iz Mostara uzela je učešće na Međunarodnom festivalu hrane “KONJIC FOOD-FEST” koji se održao 03. i 04. oktobra 2018. godine u Konjicu.

Partnerska organizacija Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa“ iz Mostara uzela je učešće na Međunarodnom festivalu hrane “KONJIC FOOD-FEST” koji se održao 03. i 04. oktobra 2018. godine u Konjicu.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World