Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

11. Novembar 2019. IV trening za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje i članove porodica Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 08. novembra 2019. godine održala trening za malade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje i članove porodica u hotelu Dramar u Tuzli.

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 08. novembra 2019. godine održala trening za malade osobe sa invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica.

06. Novembar 2019. Tema obilježavanje Međunarodnog dan osoba s invaliditetom - 3. decembra 2019. Slika.

"Promocija učestvovanja i liderstva osoba s invaliditetom: poduzimanje akcija za implementaciju Agende održivog razvoja do 2030. godine“ naziv je teme kojoj će biti posvećen ovogodišnji Dan osoba s invaliditetom - 3. decembar.

05. Novembar 2019. Osoblje Opće bolnice u Sarajevu uspješno završilo kurs znakovnog jezika Slika. Kurs učenja znakovnog jezika je trajao dva mjeseca a realiziran je u okviru pilot projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom, kojeg ova zdravstvena ustanova provodi u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Kurs učenja znakovnog jezika je trajao dva mjeseca a realiziran je u okviru pilot projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom, kojeg ova zdravstvena ustanova provodi u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World