Slika loga i informacija o Prvom Kongresu osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini od 08. do 10. novembra 2023.

Prvi Kongres osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

JAKI ZAJEDNO – uvezivanje i jačanje zajedničke platforme rada i djelovanja

Više na
OVDJE SAM VIDLJIVA & PONOSNA!

Na slici je logo projekta koji čine simboli sunca, ptice i vjetra koji formiraju uzdignutu glavu žene, u pokretu. Način na koji joj vijori kosa, svjedoči o sili koja je gura, koja joj daje vjetar u leđa! Na slici je u

OVDJE SAM VIDLJIVA I PONOSNA!

"Ovdje sam – vidljiva i ponosna", jer žene i djevojke s invaliditetom zaslužuju da se njihovi stavovi i mišljenja uvaže s dostojanstvom koje zaslužuju.

Više na
Slika banera Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana u ponedjeljak, 04.oktobra/listopada 2021.

Osvijetlimo OBRAZovanje

Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje": Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja? 04.oktobr/listopad 2021.

Više o konferenciji
INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION - Indicators for monitoring the implementation of Inclusive
Education in accordance with Article 24 of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities

INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom - verzija na engleskom jeziku

Više o Indikatorima
Slika porodice Ledić koja šalje poruku:

Kampanja #ProbudiSe

"Vrijeme je za školu u kojoj svako dijete dobija svu podršku na putu ka samostalnosti." Porodica Ledić

Više na probudise.ba
Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Na kojoj sa lijeve strane piše - Our solution is inclusion, inclusion stoji pod povećalom, u gornjem lijevom uglu logo MyRight - zvijezda sa savijenim desnim krakom. U desnom uglu slike je nasmijana žena koja drži ruke na prisma.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe

AKTUELNOSTI

01. Decembar 2023. Zaključci prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini Na slici je logo, naziv i datum prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Zaključci sa Kongresa će služiti kao preporuke i prioriteti za buduće aktivnosti.

24. Novembar 2023. Posjeta Forumu žena s invaliditetom Koalicije “Zajedno smo jači” Na slici su članice Foruma žena s invaliditetom, predstavnice Koalicije “Zajedno smo jači” te regionalna koordinatorica MyRight-a za Evropu, Binasa Goralija  i Birgitta Jansson, zamjenica šefice razvojne saradnje, Ambasade Švedske u BiH tokom sastanka održanog u Udruženju mladih

Regionalna koordinatorica MyRight-a za Evropu, Binasa Goralija i Birgitta Jansson, zamjenica šefice razvojne saradnje Ambasade Švedske u BiH 21. novembra 2023. realizovale službenu posjetu Forumu žena s invaliditetom Koalicije “Zajedno smo jači” u okviru projekta "Ovdje sam - vidljiva i ponosna".

23. Novembar 2023. Okrugli sto na temu zdravstvene zaštite sa akcentom na žene s invaliditetom U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 22. novembra 2023. godine u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ održan je okrugli sto, čija se tema odnosi na pružanje zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom, sa posebnim akcentom na žene s invaliditetom, bez diskriminacije.

U Sarajevo 22. novembra 2023. u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ održan je okrugli sto, čija se tema odnosi na pružanje zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom, sa posebnim akcentom na žene s invaliditetom.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World