Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

10. Decembar 2018. 'ALADŽA - OAZA OPEN 2018' stonoteniski turnir Slika. U organizaciji Udruženja Oaza i stonoteniskog kluba

Udruženje Oaza i klub "ALADŽA" u subotu, 08. decembra 2018. godine u dvorani "Ramiz Salčin" organizovali stonoteniski turnir "ALADŽA - OAZA OPEN 2018".

10. Decembar 2018. Koalicije zajedno na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava Slika. U okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti vodeća organizacija Koalcije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Udruženje mladih Ružičnjaka - Los rosalesa

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 1: "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

07. Decembar 2018. Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Sarajeva Slika 06. i 07. decembra 2018. godine MyRight je u saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

MyRight saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World