Slika loga i informacija o Prvom Kongresu osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini od 08. do 10. novembra 2023.

Prvi Kongres osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

JAKI ZAJEDNO – uvezivanje i jačanje zajedničke platforme rada i djelovanja

Više na
OVDJE SAM VIDLJIVA & PONOSNA!

Na slici je logo projekta koji čine simboli sunca, ptice i vjetra koji formiraju uzdignutu glavu žene, u pokretu. Način na koji joj vijori kosa, svjedoči o sili koja je gura, koja joj daje vjetar u leđa! Na slici je u

OVDJE SAM VIDLJIVA I PONOSNA!

"Ovdje sam – vidljiva i ponosna", jer žene i djevojke s invaliditetom zaslužuju da se njihovi stavovi i mišljenja uvaže s dostojanstvom koje zaslužuju.

Više na
Slika banera Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana u ponedjeljak, 04.oktobra/listopada 2021.

Osvijetlimo OBRAZovanje

Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje": Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja? 04.oktobr/listopad 2021.

Više o konferenciji
INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION - Indicators for monitoring the implementation of Inclusive
Education in accordance with Article 24 of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities

INDICATORS FOR INCLUSIVE EDUCATION

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom - verzija na engleskom jeziku

Više o Indikatorima
Slika porodice Ledić koja šalje poruku:

Kampanja #ProbudiSe

"Vrijeme je za školu u kojoj svako dijete dobija svu podršku na putu ka samostalnosti." Porodica Ledić

Više na probudise.ba
Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Na kojoj sa lijeve strane piše - Our solution is inclusion, inclusion stoji pod povećalom, u gornjem lijevom uglu logo MyRight - zvijezda sa savijenim desnim krakom. U desnom uglu slike je nasmijana žena koja drži ruke na prisma.

Our solution is inclusion

„Partnerske organizacije u zemljama u kojima se sprovodi MyRight program unapređuju svoje sposobnosti i vještine i doprinose povećanju uključenosti/inkluzije osoba s invaliditetom u društvo, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.”

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe

AKTUELNOSTI

18. April 2024. Trening za trenerice za predstavnice pet foruma žena s invaliditetom U organizaciji MyRight, u periodu od 15. do 17. aprila 2024. godine realizovan je “Trening za trenerice” za predstavnice pet foruma žena s invaliditetom iz regija Doboj i Bijeljina, te Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona. Na slici su tri predstavnice Foruma žena s invaliditetom iz tuzlanskog kantona te trener Zlatko Sarić tokom realizacije vježbe samostalnog vošenja treniga, te predtavnice drugih foruma i Nataša Maros iz MyRight.

U organizaciji MyRight, u periodu od 15. do 17. aprila 2024. godine u Mešugorju je realizovan “Trening za trenerice” za predstavnice pet foruma žena s invaliditetom iz regija Doboj i Bijeljina, te Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona.

22. Mart 2024. Sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja Bijeljina u okviru zagovaračkih akcija Grupna slika predstavnica Foruma žena s invaliditetom regije Bijejina i predstavnika Doma zdravlja Bijeljina

U okviru zagovaračkih akcija za unaprjeđenje položaja žena sa invaliditetom 21. marta 2024. godine Forum žena s invaliditetom regije Bijeljina održao je sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja Bijeljina.

21. Mart 2024. Svjetski dan osoba s Down sindromom - 21. mart Slika banera Udruženja „Život sa Down sindormom FBiH“ za najavau panel-diskusije pod nazivom „Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama“, povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom – 21. marta.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom – 21. marta. danas je Udruženje „Život sa Down sindormom FBiH“ relizovalo panel-diskusiju pod nazivom „Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World