Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

11. Juni 2019. Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih geađana Općine Banovići Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 10. juna 2019. godine u Banovićima organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Općine Banovići, u okviru projekta koji se ralizuje kroz MyRight program u Bosni i Hercegovini.

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 10. juna 2019. godine u Banovićima organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Općine Banovići, u okviru projekta koji se ralizuje kroz MyRight program u Bosni i Hercegovini.

10. Juni 2019. 12. Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Slika. Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.

Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.

08. Juni 2019. Radionica za mlade osobe sa invaliditetom u organizaciji KOO KS Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08. juna 2019. godine organizovao jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom na temu „Prepoznavanje vlastitog identiteta”.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08. juna 2019. godine organizovao jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom na temu „Prepoznavanje vlastitog identiteta”.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World