Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

31. Mart 2020. UPR Info kampanja o uticaju COVID-19 na poštivanje ljuskih prava UPR Info kampanja o uticaju COVID-19 na poštivanje ljuskih prava. Na slici je tekst na engleskom a prevod jeslijedeći: U okviru kampanje UPR Info će svakog ponedjeljka objavljivati infografike specifične za svaku zemlju sa podacima vezanim za poštivanje prava na zdravstvenu zaštitu, uključujući i preporuke Univerzalonog periodičnog pregleda koje je svaka država dobila na temu prava na zdravstvenu zaštitu. Takođe će objavljivati svjedočenja iz Azije i Afrike o tome kako je pojava COVID-19 uticala na poštivanje prava u njihovim zemljama, a naročito da li su određene grupe stanovništva nejednako pogođene posljedicama poduzetih mjera za suzbijanje ove krize. Oni će takođe podijeliti svoje preporuke kako da se garantuje pravo na zdravlje svima.

U okviru kampanje UPR Info će svakog ponedjeljka objavljivati infografike specifične za svaku zemlju sa podacima vezanim za poštivanje prava na zdravstvenu zaštitu, uključujući i preporuke Univerzalonog periodičnog pregleda koje je svaka država dobila na temu prava na zdravstvenu zaštitu.

30. Mart 2020. Vodič za sprječavanje i rješavanje problema društvene stigme Slika. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „FeniX“ objavilo je na svojoj web stranici prevod dokumenta „Društvena stigma povezana s COVID 19: Vodič za sprječavanje i rješavanje problema društvene stigmE“.
Slika je logo Udruženja TK

Partnerska organizacija Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „FeniX“ objavila je na svojoj web stranici prevod dokumenta „Društvena stigma povezana s COVID 19: Vodič za sprječavanje i rješavanje problema društvene stigmE“.

26. Mart 2020. Online Peer Support sastanak mladih partnerske organizacije IC Lotos Slika. Uslijed vanrednih okolnosti i nemogućnosti uobičajenog susreta, 26. marta 2020. godine grupa od 14 mladih osoba s invaliditetom u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH“  održali su Peer Support sastanak online . 
Slika je nastala tokom predstavljana modela rada sa mladim osobam sa invaliditetom i njihovim članovima porodica, u decembru 2019, na slici svije djevojke i dva mladića koji sjede ta stolom a iznad njiH je platno za projektor na kojem piše naziv projekta a ispod su loga IC Lotos, STIL I MyRight

Uslijed vanrednih okolnosti i nemogućnosti uobičajenog susreta, 26. marta 2020. godine grupa od 14 mladih osoba s invaliditetom u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH“ održali su Peer Support sastanak online.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World