Godišnji izvještaj MyRight- Empowers people with disabilities za 2019. Na slici je karta svijeta koja ima bijelu pozadinu, kontinenti su sive boje a zemlje u kojima djeluje MyRight su oker žute boje kakva je i zvijezda na logu MyRigt.

MyRight izvještaj 2019.

MyRight zajedno svojim organizacijama članicama podržava 32 partnerske organizacije koje su uključene u projekte i programe u deset zemalja na četiri kontinenta.

Više o Izvještaju
Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Na kojoj sa lijeve strane piše - Our solution is inclusion, inclusion stoji pod povećalom, u gornjem lijevom uglu logo MyRight - zvijezda sa savijenim desnim krakom. U desnom uglu slike je nasmijana žena koja drži ruke na prisma.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

03. Juli 2020. Radionica prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom Slika. U organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru aktivnosti Aktiva mladih u Banovićima u Hotelu “Zlača” 30. juna 2020. godine održana je radionica na temu “Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom”.

U organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru aktivnosti Aktiva mladih u Banovićima 30. juna 2020. godine održana radionica na temu “Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom”.

01. Juli 2020. Vlada Kantona Sarajevo krajem maja usvojila novu Uredbu o pomagalima Slika. Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.

25. Juni 2020. Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom Slika. Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 23. i 24. juna 2020. godine u hotelu Drina Bijeljina, organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja  za član 19, član 24 i član 27”.

Kolosi Bijeljina 23. i 24. juna 2020. godine organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja za član 19, član 24 i član 27”.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World