Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

08. Novembar 2018. Okrugli sto na temu: Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 08. novembra 2018. godine u Sarajevu organizovao okrugli sto na temu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 08. novembra 2018. godine u Sarajevu je organizovao okrugli sto na temu "Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja".

08. Novembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 08. novembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 08. novembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

05. Novembar 2018. Poziv za IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet Slika. MIUSA-ov (Mobility International USA) Ženski institut za liderstvo i invaliditet poziva žene sa invaliditetom da se prijave na IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet (Women's Institute on Leadership and Disability - WILD) koji će se održati u univerzitetskom gradu Eugene (Oregonu, SAD), od 13. jula do 3. avgusta 2019. Rok za prijavu je 30. novembar 2018.

Poziv za žene i djevojke sa invaliditetom da se prijave na MIUSA-ov (Mobility International USA) IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World