Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2022. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2022. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Postizanje 17 ciljeva za budućnost kakvu želimo

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

14. August 2018. Nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala u TK Slika. Na 13. vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 08. avgusta 2018. godine usvojena je nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visinu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Odlukom su unaprijeđeni načini, rokovi i iznosi participacije za nabavku pojedinih ortopedskih pomagala u odnosu na prethodno važeću Odluku, za čiju je promjenu u predhodnom periodu zagovarala Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

30. Juli 2018. SPORTSKE IGRE OAZE 2018 Slika. Udruženje Oaza zvanično najavilo VIII

Udruženje Oaza zvanično najavilo VIII "Sportske igre Oaze 2018", koje se ove godine održavaju u periodu od 04. do 07. oktobra.

30. Juli 2018. Rezime prvog Globalnog samita o invalidnosti Slika. Rezime prvog Globalnog samita o invalidnosti, održanog 23. i 24. jula 2018. u Londonu

Više od 300 vlada, organizacija osoba s invaliditetom, međunarodnih agencija i kompanija iz privatnog sektora su potpisale Povelju za promjenu, otvoreno se obavezujući na zajednički rad i povećano uključivanju osoba s invaliditetom u svoje aktivnosti.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World