Slika je grupna sa oko 30 osoba, mladih s invaliditetom iz pet aktiva mladih iz pet koalicija, voditelji radionice i predstavnica MyRight. Slika je nastala tokom radionice za izradu strategije aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnost

AKTIVI MLADIH S INVALIDITETOM

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su 2018. godine kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Više o Strategiji aktiva mladih
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstavnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

28. Novembar 2019. Uloga organizacija slijepih u implementaciji UN CRPD u BiH Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovala je 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu konferenciju na temu “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”. Na slici su Fikret Zuko i Hamdo Kentra koji sjede za stolom a ispred njih su učesnici konferencije, u konferencijskoj sali hotela Hollywood na Ilidži.

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovala je 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu konferenciju na temu “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”.

25. Novembar 2019. Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH Slika. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom, naročito žene sa invaliditetom višestruko izložene nasilju, u toku 2019. godine provedeno je istraživanje čiji je rezultat

Analiza obuhvata rezultate prvog istraživanja o stanju rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a bit će predstavljena 26. novembra 2019. godine u Sarajevu.

24. Novembar 2019. 6. Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje Slika. U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos 22. novembra 2019. godine je organizovala 6. Peer support sesiju (iskustvena podrška) za mlade osobe sa invaliditetom, kao i  Peer support sesiju za njihove roditelje.

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla 22. novembra 2019. godine je organizovala 6. Peer support sesiju (iskustvena podrška) za mlade osobe sa invaliditetom, kao i Peer support sesiju za njihove roditelje.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World