MyRigt četitka 2019. godinu. Na slici je simbolično prikazana školska tabla, u sivoj boji, koja je oivičena posutim zlatnim prahom. Ispred table je dijete koje simbolično na tabli ostavlja poruku u vidu jelke i u novogodišnjem duhu - Sretni praznici

MyRight vam želi sretne praznike i sretnu Novu 2019. godinu

Krenimo sa novom generacijom - INKLUZIVNOM GENERACIJOM!

MyRight četitka 2019.
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

22. Januar 2019. XII Konferencija država potpisnica UN CRPD - Poziv za prijavu panelista Slika. XII Konferencije država potpisnica UN CRPD - Poziv za prijavu panelista za okrugle stolove
Dvanaesta Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom održat će se od 11. do 13. juna 2019. godine u sjedištu UN-a u New Yorku. U ponedjeljak, 10. juna, održaće se CRPD forum civilnog društva koji će upotpuniti Konferenciju.

Dvanaesta Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom održat će se od 11. do 13. juna 2019. godine u sjedištu UN-a u New Yorku. U ponedjeljak, 10. juna, održaće se CRPD forum civilnog društva koji će upotpuniti Konferenciju.

21. Januar 2019. Svjetski ekonomski forum 2019. - isticanje inkluzije osoba sa invaliditetom Slika.

"Potreba za izgradnjom inkluzivnijeg društva mora uključiti prema svjetskoj procijeni milijardu osoba sa invaliditetom“ će biti ključna poruka godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma 2019, koji se održava u periodu od 22. – 25. januara u Švicarskoj.

18. Januar 2019. Konkurs za prijem fotografija 'Inkluzija zajedno: neostavljajući nikoga iza' Slika. Konkurs za prijem fotografija 'Inkluzija zajedno: neostavljajući nikoga iza'

U okviru Evropske sedmice invalidnosti i razvoja za 2018. godinu, International Disability and Development Consortium IDDC otvorio je konkurs za prijem fotografija koje ilustruju temu nedelje: „Inkluzija zajedno: neostavljajući nikoga iza“, rok za slanje fotografija 06. februar 2019.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World