Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači"

Koalicija „Zajedno smo jači" je osnovana u martu/ožujku 2011. godine kao nevladina, nepolitička, neprofitna i dobrovoljna mreža udruženja osoba sa invalidtetom i njihovih prijatelja, koja je osnovana radi zagovaranja ostvarivanja interesa i prava osoba s invaliditetom.

Važna uloga Koalicije kao jedinstvene forme očituje se kroz snažno zagovaranje u ostvarivanju prava OSI, promjenu odnosa društva prema OSI, i da se kroz osnaživanje osoba sa invaliditetom osnaže OOSI na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Vizija Koalicije je da se djelovanjem kroz zajedničku i osnaženu strukturu mreže/koalicije, udruženim snagama dođe do ostvarivanja prava i boljih uslova života pomenute populacije u HNK, pod motom: „Korak po korak do socijalne uključenosti".

Aktivnosti Koalicije su usmjerene na upotrebu UN konvencije o pravima OSI kao osnovne alatke za zagovaranje i poštivanje prava osoba sa invaliditetom. Koalicijske aktivnosti podrazumijevaju aktivnu suradnju sa predstavnicima lokalnih općinskih i kantonalnih vlasti i nevladinim organizacijama zainteresiranim za kreiranje politike na lokalnom nivou, ostvarivanjem što čvršće suradnje sa predstavnicima lokalnih vlasti da bi u konačnici imali usvojen nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti u HNK.

Cilj svih aktivnosti Koalicije je stvaranje snažne zajedničke strukture, kako bi udruženim snagama kroz zajedničko djelovanje ostvarili prava OSI i došli do boljih uslova života pomenute populacije u HNK-a.

Organizacije članice koalicije:

1. Lider organizacija: Udruženje mladih "Ružičnjaka-Los Rosalesa” Mostar
2.
Udruženje roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama „Sunce" Mostar
3.
Humanitarna udruga „Cvijet" Čapljina
4.
Udruga prijatelja i roditelja djece sa posebnim potrebama „Susret" Čitluk
5.
Udruga građana roditelja djece s posebnim potrebama "Djeca nade" - Prozor - Rama
6.
Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama "I", Konjic
7.
Udruga za Down sindrom, Mostar
8.
Fondacija Our kids-Naša djeca, Mostar
9.
Udruženje slijepih i slabovidih lica,Konjic - Jablanica
10.
Udruženje invalida rada, Mostar
11.
Udruga „Vedri osmijeh" Mostar
12.
Integrativni vrtić „Sunčani most" MostarAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World