Zaključci prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Unija osoba sa invaliditetom BiH, MyRight- Empowers people with disabilities i Caritas BiH su od 08. do 10. novembra/studenog 2023. godine održale kongres osoba sa invaliditetom pod nazivom „Jaki zajedno – UVEZIVANJE I JAČANJE ZAJEDNIČKE PLATFORME".

Zaključci sa Kongresa će služiti kao preporuke i prioriteti za buduće aktivnosti.

Zaključke možete preuzeti OVDJE.

Platformu za djelovanje osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini možete preuzeti OVDJE.

Više o Kongresu možete naći na sljedećem linku:

http://www.myright.ba/prvi-kongres-osoba-s-invaliditetom-u-bosni-i-hercegovini-od-08--do-10--novembra i na facebook stranici Unije organizacija osoba sa invaliditetom u BiH

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World