MyRight u Bosni i Hercegovini

SHIA -Solidarity • Human Rights • Inclusion • Accessibility, od 2012. godine radi i djeluje pod imenom MyRight - Empowers people with disabilities.

MyRight – Empowers people with disabilities je krovna organizacija pokreta organizacija osoba s invaliditetom Švedske koja ima dugu tradiciju pristupa invaliditetu sa stanovišta ljudskih prava. MyRight sprovodi međunarodni program podrške u Boliviji, Nepalu, Nikaragvi, Ruandi, Šri Lanki i Tanzaniji i Bosni I Hercegovini.

Cilj MyRight-ovog međunarodnog programa podrške koji se odnosi na svaku programsku zemlju:

''Partnerske organizacije u zemljama u kojima se sprovodi MyRight program unapređuju svoje sposobnosti i vještine i doprinose  povećanju uključenosti/inkluzije osoba s invaliditetom u društvo, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom '' 

Vizija MyRight-a je svijet u kojem osobe s invaliditetom uživaju jednaka prava i prilike za život dostojan čovjeka kroz inkluziju u društvo.

Vrijednosti MyRight-a su usmjerene prema rastu i razvoju znanja i vještina osoba s invaliditetom kako bi mogli samostalno i kvalitetno zagovarati za svoja prava.

Osobe s invaliditetom:      

  • imaju punu kontrolu nad svojim životom 
  • postaju snažnije kroz saradnju u partnerstvima koja se zasnivaju na podijeli iskustava o životu osoba s invaliditetom 
  • ostvaruju jednakost i nezavisnost djelujući iz perspektive ljudskih prava
  • dobijaju priliku da iskoriste i razvijaju vlastite resurse kako bi doprinijeli društvenom razvoju i promijenili uslove života  

Od 2009. godine Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi u kojoj MyRight sprovodi program jačanja znanja i vještina osoba s invalditetom i njihovih organizacija. Program jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija u Bosni i Hercegovini uključuje pojedinačne projekte koji se razvijaju između organizacija članica MyRight iz Švedske i partnerskih organizacija. Partnerske organizacije su članice pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz regija Doboj, Bijeljina, Sarajevo, Mostar i Tuzla koje MyRight takođe finansijski podržava i obezbjeđuje edukacije iz različitih oblasti koje se zajednički definišu tokom procesa planiranja za period od tri do četiri godine. Tokom 2014. godine MyRight je u program jačanja znanja i vještina o monitoringu i zagovaranju za ljudska prava osoba s invaliditetom uključio još dvije koalicije: Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regije Istočna Hercegovina i Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

Od juna 2012. godine do jula 2017. MyRight je implementirao projekte koje je finansirala Austrian Development Agency (ADA) i austrijska organizacija Light for the World. Projekat monitoringa prava osoba s invaliditetom u BiH je okončan u maju 2014. godine, a glavni rezultat ovog projekta je Alternativni izvještaj o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom u BiH koji pruža jasnu sliku stanja prava osoba s invaliditetom u BiH. Oba austrijska donatora su nastavili finasiranje projekta zagovaranje za bolju i sveobuhvatniju implementaciju prava na zdravstvenu zaštitu i rehabilitaciju za osobe s invaliditetom koji traje do maja 2017. godine.


MyRight program 2015. – 2017.

Program MyRight-a obuhvata više aktivnosti: ureda MyRight, zajedničkih aktivnosti i aktivnosti pojedinačnih projekata partnerskih organizacija iz Švedske (SRF, FIFH; STIL i FUB).

1) Aktivnosti ureda odnose se na program jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija, kako partnerskih organizacija tako i organizacija koje su u sastavu u pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom.

2) Zajedničke aktivnosti se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire ured MyRight.

„Ka jačanju mreže osoba s invaliditetom i socijalnog razumijevanja jednakih mogućnosti društva u Bosni i Hercegovini 2015. - 2017.'' ima za cilj jačanja mreža osoba s invaliditetom i zagovaranjaza primjenu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na lokalnom nivou.

„Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u zdravstvo u BiH" je trogodišnji projekat podržan od strane Austrian Development Agency  (ADA) i austrijske organizacije Light for the World čiji je cilj korištenje međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom (Alternativni izvještaj, UPP isl.) i jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom u zagovaračkom procesu. U dio edukacija o monitoringu i zagovaranju MyRight je tokom 2014. godine uključio dvije nove koalicije iz Zeničko-dobojskog kantona i iz Istočne Hercegovine.

3) Partnerski projekti između organizacija osoba s invaliditetom, članica MyRight iz Švedske, i organizacija osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine:

  • SRF i USKS, pod nazivom ''Jačanje kapaciteta organizacija osoba oštećenog vida i slijepih osoba u FBiH''
  • FUB i UM Ružičnjak, pod nazivom ''Vjerujte mi, ja sam kuham – spreman sam za samostalan život''
  • FIFH i Oaza, pod nazivom ''Sport je moje pravo''
  • STIL i IC Lotos, pod nazivom "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini".


MYRIGHT PROGRAMSKI ODBOR

Programski odbor je savjetodavno i koordinirajuće tijelo unutar programa MyRight, koje daje stručnu i profesionalnu podršku odvijanju MyRight programa, te omogućava koalicijama i partnerskim organizacijama učešće i uticaj na kreiranje MyRight program. Programski odbor osigurava poštovanje položaja i potreba koalicija i partnerskih organizacija, te predstavlja ciljeve programa MyRight pred članicama koalicija i ostalim zainteresovanim stranama. Takođe ovaj odbor podržava i prati rad terenskih koordinatora koalicija.

Programski odbor ima ukupno 9 (devet) članova, i to: po 1 (jedan) predstavnik svake od pet koalicija i Programski tim koji je sačinjen od po 1 (jednog) predstavnika svakog od četiri partnerska projekta. Odluka o formiranju ovog odbora nastala je 2014. godine tokom procesa planiranja aktivnosti za MyRight program 2015. – 2017. godine, a njegovo formiranje je ozvaničeno na sastanku predstavnika koalicija 22. decembra 2014. godine.


PROGRAMSKI TIM

Programski tim je važano tijelo za komunikaciju relevantnih informacija u odnosu na razvoj, implementaciju i trenutne aktivnosti u partnerskim projektima koji su sastavni dio programa, i onih koje se tiču izvještavanja i praćenje programa/projekta.

Članovi programskog tima razmjenjuju mišljenja i iskustva i na taj način podržavaju jedni druge tokom implementacije programa/projekata, tokom rješavanja problema, kod donošenja odluka vezanih za program, razmjenu informacija i osiguravanja poštovanja osnovnih pravila funkcionisanja cijelog programa. Postojanje programskog tima osigurava brzo djelovanje i proaktivno komuniciranje u donošenju odluka kod bitnih pitanja za realizaciju programskih aktivnosti.

Programski tim osigurava kvalitetno upravljanje očekivanjima, detaljnije planiranje aktivnosti, ako je potrebno, i razumijevanje cijelokupnog rada.

Programski tim je dio Programskog odbora i ima sve uloge i odgovornosti koje se tiču Odbora programa.

 

TERENSKI KOORDINATORI

Pozicija terenskog koordinatora je osmišljena kako bi olakšala i osigurala redovno i nesmetano provođenje svih aktivnosti koje su dio MyRight programa u koalicijama.

Terenski koordinator je glavna osoba koja je zadužena za protok informacija između MyRight-a, organizacija koje su članice Koalicija te drugih organizacija koje su od interesa za odvijanje programa MyRight-a.

Obaveza terenskog koordinatora je da implementira i koordinira dogovorene aktivnosti koalicijeiz zajedničkih aktivnosti sa tijelima koalicije i organizacijama članicama koalicije koju predstavlja, programskim timom i odborom programa MyRight. 

 

Za više informacija o MyRight posjetite  http://myright.se/

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World