Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI

Koalicija je formirana u julu 2007. godine pod nazivom "Koalicija organizacija osoba sa invaliditetetom" KOLOSI-BN, i u njenom sastavu je bilo deset udruženja. U 2013. godini zbog promjene statusa opštine Bijeljina u Grad Bijeljina promijenila je svoj naziv u "Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine" KOLOSI.

Koalicija sada broji 13 udruženja od kojih je osam iz prvog sastava Koalicije. Koalicija KOLOSI prevashodno je formirana sa ciljem da predstavnici udruženja koja je čine, na partnerskoj osnovi i jedinstven način djeluju prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou lokalne zajednice u zagovaranju za poštivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. 

Koalicija svoj rad zasniva na Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, koju je BiH ratifikovala 2010. godine, Politici u oblasti invalidnosti BiH, Ustavu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Strategiji za unapređenje društvenoj položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj, Strategiji za razvoj Grada Bijeljina 2014.-2023., Sporazumu o saradnji između Grada Bijeljina i nevladinih organizacija i Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti Grada Bijeljine za period 2018.-2020.

Koalicija KOLOSI zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva.

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2021.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice Koalicije:

1. Regionalno udruženje amputiraca Bijeljina

2. Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke "GEA" Bijeljina

3. OKI – "Semberija", Bijeljina

4. Međuopštinsko udruženje civilnih žrtava rata "CIŽR", Bijeljina

5. Humanitarno udruženje žena "ARTA", Bijeljina

6. Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima "NADA", Bijeljina

7. Streljački klub Rvi "ORAO" Bijeljina

8. Klub košarke u kolicima KKK – "Bijeljina"

9. Udruženje gluvih i nagluvih regije Bijeljina

10. Udruženje oboljelih od multiple skleroze "Semberije-Majevice-Posavine", Bijeljina

11. Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih trajnih invalidnosti opštine Lopare

12. Udruženje žena sa invaliditetom "IMPULS", Bijeljina 

13. Udruženje slijepih i slabovidih regije Bijeljina

 


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World