Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine "KOLOSI"

Kalicija je formirana u julu 2007. godine pod nazivom „Koalicija organizacija osoba sa invaliditetetom" KOLOSI-BN, i u njenom sastavu je bilo deset udruženja. U 2013. godini zbog promjene statusa opštine Bijeljina u Grad Bijeljina promijenila je svoj naziv u „Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine" KOLOSI.

Koalicija sada broji dvanaest udruženja od kojih je osam iz prvog sastava Koalicije. Koalicija KOLOSI prevashodno je formirana sa ciljem da predstavnici udruženja koja je čine, na partnerskoj osnovi i jedinstven način djeluju prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou lokalne zajednice u zagovaranju za poštivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ujedno kroz program MyRight zajedno sa ostalim koalicijama iz Bosne i Hercegovine, zajednički radimo na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva.

Koalicija svoj rad zasniva na Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom UN, koju je BiH ratifikovala 2010. godine, Politici u oblasti invalidnosti Bosne i Hercegovine, Ustavu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Strategiji za unapređenje društvenoj položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj, Strategiji za razvoj Grada Bijeljina 2014-2023. godinu, Programu društvenog razvoja Grada Bijeljina 2014 -2018. godina, Sporazuma o saradnji između Grada Bijeljina i nevladinih organizacija i Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti Grada Bijeljine za 2015-2017. godinu.

Organizacije članice koalicije:

1. Regionalno udruženje amputiraca Bijeljina
2. Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke ‘’GEA’’ Bijeljina
3. OKI – ‘’Semberija’’, Bijeljina
4. Međuopštinsko udruženje civilnih žrtava rata ‘’CIŽR’’, Bijeljina
5. Humanitarno udruženje žena ‘’ARTA’’, Bijeljina
6. Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima ‘’NADA’’, Bijeljina
7. Udruženje žena sa invaliditetom ‘’IMPULS’’, Bijeljina
8. Klub košarke u kolicima KKK – ‘’Bijeljina’’
9. ‘’Udruženje slijepih i slabovidih regije Bijeljina’’
10. ‘’Udruženje gluvih i nagluvih regije Bijeljina’’
11. ‘’Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih trajnih invalidnosti’’ opštine Lopare
12. Streljački klub Rvi ‘’Orao’’ Bijeljina

13. Udruženje oboljelih od multiple skleroze ‘’Semberije-Majevice-Posavine’’, Bijeljina

 


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World