Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) je neformalno koordinaciono tijelo udruženja osoba sa invaliditetom, sa područja Kantona Sarajevo, koji čini 9 organizacija osoba sa invaliditetom.

Koordinacioni odbor je osnovan u avgustu 1992. godine, dogovorom udruženja OSI, koje su tada djelovale na području grada Sarajeva, s ciljem da se koordiniraju aktivnosti udruženja OSI u ratnim uvjetima.

Koordinacioni odbor je svoj rad prilagođavao promjenama koje su se dešavale u BiH društvu.

Sporazumom o radu i djelovanju Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, koji je potpisan 2011. godine, utvrđeno je da KOO KS djeluje u cilju promoviranja, unapređivanja i zaštite prava i interesa udruženja osoba sa invaliditetom i njihovog članstva.

Sve aktivnosti KOO KS usmjerene su na povećanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom, razvijanju međusobne saradnje udruženja OSI i građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti

U prethodne tri godine djelovanja KOO KS je realizovao dio programskih aktivnosti u okviru MyRight programa, te aktivnosti podržane od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje se odnose na implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

Organizacije članice koalicije:

1. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
2. Udruženje za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama na području KS "Oaza”
3. Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo
4. Udruženje oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine
5. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo
6. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo
7. Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo
8. Udruženje gluhih Kantona Sarajevo
9. Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World