Slika. Zahvaljujući razvoju saradnje sa JU „Kulturno sportskim centrom“ Vogošća, članovi Udruženja Oaza od aprila 2019. godine, u cilju boljeg razvoja njihovih motoričkih sposobnosti.
24. Maj 2019. Članovi Udruženja Oaza od aprila treniraju kuglanje u KSC Vogošća

Zahvaljujući razvoju saradnje sa JU „Kulturno sportskim centrom“ Vogošća, članovi Udruženja Oaza od aprila 2019. godine treniraju kuglanje.

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla organizovala je obilježavanje 5. maja - Evropskog dana samostalnog života u Tuzli.
Samostalan život u zajednici pravo je svih osoba sa invaliditetom, naveden u članu 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, i dodatno objašnjeno u Opštem komentaru 5. 06. Maj 2019. IC Lotos Tuzla organizovao obilježavanje Evropskog dana samostalnog života

Samostalan život u zajednici pravo je svih osoba sa invaliditetom, naveden u članu 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, i dodatno objašnjeno u Opštem komentaru 5.

Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla je 24. aprila 2019. godine u Mostaru predstavila novi model za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje. 25. April 2019. IC Lotos predstavio novi model za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla je 24. aprila 2019. godine u Mostaru predstavila novi model za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23. aprila 2019. godine organizovalo radionicu promocije Brajevog pisma. 24. April 2019. Udruženje slijepih KS organizovalo radionicu promocije Brajevog pisma

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23. aprila 2019. godine organizovalo radionicu promocije Brajevog pisma.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 22. aprila 2019. godine u Živinicama organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice.
Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. 22. April 2019. Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 22. aprila 2019. godine u Živinicama organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice, povodom promocije Vodiča za donosioce odluka o pravima slijepih osoba i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 19. aprila 2019. godine u Travniku organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Međuopćinskog udruženja slijepih građana Travnik. 19. April 2019. Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Travnik

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 19. aprila 2019. godine u Travniku organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Međuopćinskog udruženja slijepih građana Travnik.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World