Dnasa se obilježava Svjetski dan Brajevog pisma – 4. januar. U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo će danas realizovati promaciju na koju su pozivane sve zainteresovane slijepe osobe iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, novinari kao i drugi zainteresovani građani. 04. Januar 2021. Danas se obilježava Svjetski dan Brajevog pisma – 4. januar

U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo će danas realizovati promaciju na koju su pozivane sve zainteresovane slijepe osobe iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, novinari kao i drugi zainteresovani građani.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje za uzjamnu pomoć u duševnoj nevolji TK 'Feniks' sredinom decembra 2020. godine organizaovala je okrugli sto na temu 'Mentalno zdravlje u doba pandemije'. 25. Decembar 2020. Okrugli sto na temu 'Mentalno zdravlje u doba pandemije'

Partnerska organizacija Udruženje za uzjamnu pomoć u duševnoj nevolji TK 'Feniks' u drugoj polovini decembra 2020. godine organizaovala okrugli sto na temu 'Mentalno zdravlje u doba pandemije'.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 20. novembra 2020. godine održalo je sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj. Sastanak je realizovan u prostorijama Općine Tešanj, uz prisustvo predstavnika Udruženja slijepih Tešanj i načelnika g. Suada Huskića. 23. Novembar 2020. Sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 20. novembra 2020. godine održalo je sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj.

Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 29. oktobra 2020. godine, u Sanskom Mostu održala je promociju „Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima - Priča o MOGUĆEM 03. Novembar 2020. Promocija Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima

Partnerska organizacija I. C. „Lotos“ Tuzla 29. oktobra 2020. godine, u Sanskom Mostu održala promociju „Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima - Priča o MOGUĆEM" u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini".

Slika. Partnerska organizacija Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa 21. Oktobar 2020. Radionice kuhanja i samozastupanja za članove Ružičnjaka

Partnerska organizacija Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa" redovno realizuje radionice samozastupanja i kuhanja za svoje članove.

Partnerska organizacija Udruženje Oaza je i ove godine 01. i 02. oktobra uspješno ralizovalo desete, jubilarne 05. Oktobar 2020. Uspješno ralizovane SPORTSKE IGRE OAZE 2020 - SIO2020

Jubilarne desete "Sportske igre Oaze" su održane u specifičnoj situaciji, ali su pokazale snagu i volju da mogu opstati i u teškim situacijama, a sreća na licima svih takmičara i tajmičarki najbolji je pokazatelj kakva je atmosfera bila na „Sportskim igrama Oaze 2020“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World