Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ je 13. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala promociju modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i rada sa njihovim roditeljima, u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH”. 14. Decembar 2019. Promocija novog modela rada za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH” partnerska organizacija I. C. „Lotos“ 13. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala promociju modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i rada sa njihovim roditeljima.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovala je 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu konferenciju na temu “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”. Na slici su Fikret Zuko i Hamdo Kentra koji sjede za stolom a ispred njih su učesnici konferencije, u konferencijskoj sali hotela Hollywood na Ilidži. 28. Novembar 2019. Uloga organizacija slijepih u implementaciji UN CRPD u BiH

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovala je 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu konferenciju na temu “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”.

Slika. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom, naročito žene sa invaliditetom višestruko izložene nasilju, u toku 2019. godine provedeno je istraživanje čiji je rezultat 25. Novembar 2019. Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH

Analiza obuhvata rezultate prvog istraživanja o stanju rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a bit će predstavljena 26. novembra 2019. godine u Sarajevu.

Slika. U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos 22. novembra 2019. godine je organizovala 6. Peer support sesiju (iskustvena podrška) za mlade osobe sa invaliditetom, kao i  Peer support sesiju za njihove roditelje. 24. Novembar 2019. 6. Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla 22. novembra 2019. godine je organizovala 6. Peer support sesiju (iskustvena podrška) za mlade osobe sa invaliditetom, kao i Peer support sesiju za njihove roditelje.

U okviru kampanje „Bezbroj razloga za život“ koju realizuje partnerska organizacija Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK 'Feniks', 19. novembra 2019. godine u Srebrenici će se održati tribina „Razgovori o metalnom zdravlju“ uz projekciju filma studenata IPI Akademine „F41 i ja“.
15. Novembar 2019. Tribina 'Razgovori o metalnom zdravlju' u okviru kampanje 'Bezbroj razloga za život'

U okviru kampanje „Bezbroj razloga za život“ koju realizuje partnerska organizacija Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK 'Feniks', 19. novembra 2019. godine u Srebrenici će se održati tribina „Razgovori o metalnom zdravlju“ uz projekciju filma studenata IPI Akademine „F41 i ja“.

Slika. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 08. novembra 2019. godine održala trening za malade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje i članove porodica u hotelu Dramar u Tuzli. 11. Novembar 2019. IV trening za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje i članove porodica

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 08. novembra 2019. godine održala trening za malade osobe sa invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World