Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 1. novembra 2018. godine organizovala je radionica „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“ za članove organa upravljnja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

02. Novembar 2018. Radaionica u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 1. novembra 2018. godine organizovala je radionica „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“ za članove organa upravljnja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Slika. Udruženje mladih 26. Oktobar 2018. Radionice na temu samozastupanja u organizaciji Udruženja mladih Ružičnjaka

Udruženje mladih "Ružičnjaka - Los Rosalesa" iz Mostara organizuje redovne radionice za svoje članove u okviru partnerskog projekta koji realizuju sa švedskom organizacijom Grunden, finansiranom od strane MyRight.

Slika. U organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 20. i 21. oktobra 2018. godine održan je drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja 22. Oktobar 2018. II Trening na temu javnog zagovaranja za mlade slijepe osobe iz FBiH

U organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 20. i 21. oktobra 2018. godine održan drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja" za mlade slijepe osobe iz udruženja slijepih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Slika. U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom 16. Oktobar 2018. Drugi sastanak za realizaciju programa podrške među jednakima u IC Lotos

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" Tuzla 15. oktobra 2018. godine održani su drugi po redu sastanci za realizaciju programa podrške među jednakima.

Slika. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana je treća radionica na temu 15. Oktobar 2018. Udruženje slijepih KS obilježilo Međunarodni dan bijelog štapa 15. oktobar

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana je treća radionica na temu "Promcija Brajevog pisma".

Slika. Sportske igre Oaze – SIO 2018 uspješno su realizovane i ove godine, u periodu od 03. do 06. oktobra u Sarajevu. 12. Oktobar 2018. Uspješno realizovane SPORTSKE IGRE OAZE - SIO 2018

Sportske igre Oaze – SIO 2018 uspješno su realizovane i ove godine, u periodu od 03. do 06. oktobra u Sarajevu.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World