Slika. Sesija mladih osoba sa invaliditetom koji su željeli drugim mladim osobama sa invaliditetom ispričati svoja iskustva o tome kako su se osamostalili, održana je danas u Tuzli.
Tokom realizacije projekta 14. Mart 2019. Mlade osobe sa invaliditetom na putu ka samostalnom životu

Tokom realizacije projekta "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“, postalo je evidentno da mladi ljudi s invaliditetom trebaju podršku kako bi napredovali na putu ka samostalnom životu.

Slika. Udruženje Oaza potpisalo protokol o saradnji sa KK IGMAN BURCH, 26. februar 2019. Saradnja sa sportskim klubovima i razvoj partnerskih odnosa jedan je od ciljeva projekta 28. Februar 2019. Udruženje Oaza potpisalo protokol o saradnji sa KK IGMAN BURCH

Saradnja sa sportskim klubovima i razvoj partnerskih odnosa jedan je od ciljeva projekta "Moje pravo na sport" koji implementira Udruženje Oaza, a koji finansira MyRight.

Slika. U dvorani Ramiz Salčin 20. februara 2019. godine održani su redovni treninzi u boćanju i košarci za članove Udruženja Oaza koje se relizuju u okviru projekta „Moje pravo na sport 21. Februar 2019. Realizacija redovnih treninga za članove Udruženja Oaza u 2019. godini

U sklopu projekta „Moje pravo na sport" koji finansira MyRight, Udruženje Oaza realizuje redovne treninge za svoje članove.

Slika. U petak, 08. februara 2019. godine ekipa Udruženja Oaza otputovala je za Švedsku kako bi uzela učešće na najmasovnijem para sport dešavanju u Evropi Malmö Open 2019, koje organizuje švedska organizacija FIFH Malmö. 08. Februar 2019. Boćarska ekipa Udruženja Oaza otputovala na Malmö Open 2019

Boćarska ekipa Udruženja Oaza otputovala za Švedsku kako bi uzela učešće na najmasovnijem para sport dešavanju u Evropi Malmö Open 2019, koje organizuje švedska organizacija FIFH Malmö.

Slika. Priča Tife Tučić o pozitvnim iskustvu koje je doživila učešćem u obuci za kretanje uz pomoću bijelog štapa, koja se realizuje kroz projekat Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kroz MyRight program u Bosni i Hercegovini. 14. Januar 2019. Kretanje uz pomoć bijelog štapa je osnova za samostalnost slijepih osoba

Priča Tife Tučić o pozitvnom iskustvu koje je doživjela učešćem u obuci za kretanje uz pomoću bijelog štapa koja se realizuje u okviru projekta koji provodi Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kroz MyRight program u Bosni i Hercegovini.

Slika. Danas se po prvi put obilježava Svjetski dan Brajevog pisma - 4. januar

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u decembru 2018. godine usvojila Rezoluciju World Blind Union potvrdivši 4. januar, dan rođenja Louis Braille kao Svjetski dan Brajevog pisma. 
MyRight kroz podršku projektu Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, podržava aktivnosti koje imaju za cilj promociju Brajevog pisma, naročito među slijepim osobama.
04. Januar 2019. Svjetski dan Brajevog pisma - 4. januar

MyRight kroz podršku projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, podržava aktivnosti koje imaju za cilj promociju Brajevog pisma, naročito među slijepim osobama.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World