Partnerska organizacija Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla realizovala je konferenciju „Saradnja i partnerstvo u razvoju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom” 13. i 14. oktobra 2021. godine u Tuzli. 15. Oktobar 2021. Saradnja i partnerstvo u razvoju kapaciteta za samostalan život OSI

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla realizovala je konferenciju „Saradnja i partnerstvo u razvoju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom” 13. i 14. oktobra 2021. godine u Tuzli.

Poziv partnerske organizacije Udruženje slijepih Kantona Sarajevo za kvalitativnu studiju o parnerskom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (USGKS) i Švedskog udruženja osoba oštećenog vida Stockholm. Rok za prijavu je 20. septembar 2021.
 Na slici je Logo udruženja slijepih a u pozadini se nalazi brajevo pismo na zelenoj podlozi.
03. Septembar 2021. Uduženje slijepih Kantona Sarajevo objavilo poziv za konsultanta/icu

Poziv partnerske organizacije Udruženje slijepih Kantona Sarajevo za kvalitativnu studiju o parnerskom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (USGKS) i Švedskog udruženja osoba oštećenog vida Stockholm. Rok za prijavu je 20. septembar 2021.

Partnerska organizacija Udruženje Oaza s ponosom je najavilo 11. 02. Septembar 2021. SPORTSKE IGRE OAZE - SIO2021

Partnerska organizacija Udruženje Oaza s ponosom je najavilo 11. "Sportske igre Oaze - SIO 2021”, koje će se realizovati u period od 27. do 30. septembra u Sarajevu.

Partnerske organizacije Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo od 11. - 16. jula 2021. godine realizuju trening „Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba s invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“. 14. Juli 2021. Trening u okviru projekta Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje

Partnerske organizacije Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo od 11. - 16. jula 2021. godine realizuju trening „Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba s invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“.

U okviru Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN Women organizuje prateći događaj o rodno odgovornom uključivanju invaliditeta u konfliktni i postkonfliktni kontekst.
Ovaj prateći događaj o rodno odgovornom uključivanju invaliditeta u konfliktne i postkonfliktne/ tranzicione situacije ima za cilj povećati vidljivost vodeće uloge žena s invaliditetom u postkonfliktnom i tranzicionom kontekstu.
UN Women događaj organizuje u saradnji sa: Stalnom misijom Australije pri UN-u, Stalnom misijom Finske pri UN-u, Stalnom misijom Republike Koreje pri UN-u, Stalnom misijom Južne Afrike pri UN-u, Women’s Refugee Commission, MyRight, Human Rights Watch, International Disability Alliance.

15. Juni 2021. Rodno odgovorno uključivanje invaliditeta u konfliktni i postkonfliktni kontekst

Prateći događaj o rodno odgovornom uključivanju invaliditeta u konfliktne i postkonfliktne/ tranzicione situacije ima za cilj povećati vidljivost vodeće uloge žena s invaliditetom u postkonfliktnom i tranzicionom kontekstu, realizuje se u okviru COSP14.

Slika. Film 10. Maj 2021. MyRight izvještaji i promotivni film ''Peace for All - Mir za sve''

Film "Peace for All - Mir za sve“ sažima rezultate MyRight izvještaja o uključivanju osoba s invaliditetom u procese izgradnje mira.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World