Grupna slika sportista i sportistkinja Udruženja Oaza u sportskoj sali u Ajdinovićima. 14. Septembar 2022. Pripreme za SPORTSKE IGRE OAZE 2022

Partnerska organizacija Udruženje Oaza u periodu od 01. do 06. septembra 2022. godine organizovalo sportske pripreme za 25 sportista/sportiskinja, osoba sa intelektualnim invaliditetom.

Slika nastala tokom sastanka mladih osi u bašti u Kluba “Autor“ u Tuzli 31. August 2022. Peer Support sastanci za mlade osobe s invaliditetom i njohove roditelje

Partnesrska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla 30. avgusta 2022. godine je organizovala Peer Support sastanak za mlade osobe s invaliditetom i sastanak za njihove roditelje.

Partnerska organizacija Udruženje Oaza s ponosom je najavilo 12. 28. Juli 2022. Udruženje Oaza najavilo 12. "Sportske igre Oaze - SIO 2022”

Partnerska organizacija Udruženje Oaza s ponosom je najavilo 12. "Sportske igre Oaze - SIO 2022”, koje će se realizovati u period od 27. do 30. septembra u Sarajevu.

Partnesrska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 05. jula 2022. godine je organizovala Peer Support sastanak za mlade osobe s invaliditetom i satanak za njihove roditelje 06. Juli 2022. Peer Support sastanci za mlade osobe s invaliditetom i njohove roditelje

Partnesrska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla 05. jula 2022. godine je organizovala Peer Support sastanak za mlade osobe s invaliditetom i sastanak za njihove roditelje.

Dokumetarni film o projektu „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja 05. Juli 2022. Dokumetarni film o projektu: Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje ...

Dokumetarni film o projektu „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja".

U okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje- građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, 08. i 09. maja 2022. godine održana je predstava „Lične priče 10. Maj 2022. Predstava „Lične priče“ održana u Sarajevu i Mostaru

U okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje- građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, 08. i 09. maja 2022. godine održana je predstava „Lične priče" u Sarajevu i Mostaru.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World