Slika. U organizaciji Udruženja Oaza i stonoteniskog kluba 10. Decembar 2018. 'ALADŽA - OAZA OPEN 2018' stonoteniski turnir

Udruženje Oaza i klub "ALADŽA" u subotu, 08. decembra 2018. godine u dvorani "Ramiz Salčin" organizovali stonoteniski turnir "ALADŽA - OAZA OPEN 2018".

Slika. U povodu obilježavanja 70 godina rada i djelovanja Udruženje slijepih u Sarajevu, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 14. novembra 2018. godine organizovalo je svečanu akademiju.
U kongreskoj dvorani hotela Holiday, za više od 100 prisutnih osoba, članove udruženja, predstavnike vladinog i nevladinog sektora, pripremljen je prigodan program. 
14. Novembar 2018. Obilježena 70 godišnjica psotojanja Udruženja slijepih u Sarajevu

U povodu obilježavanja 70 godina rada i djelovanja Udruženje slijepih u Sarajevu, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 14. novembra 2018. godine organizovalo je svečanu akademiju.

Slika. 
Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 13. novembra 2018. godine je organizovala drugu radionicu „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih 13. Novembar 2018. Druga radionica o korištenju Konvencije i Agende 2030 za zagovaranje prava slijepih

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 13. novembra 2018. godine je organizovalo drugu radionicu „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih" za članove organa upravljanja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 1. novembra 2018. godine organizovala je radionica „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“ za članove organa upravljnja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

02. Novembar 2018. Radionica u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 1. novembra 2018. godine organizovala je radionica „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“ za članove organa upravljnja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Slika. Udruženje mladih 26. Oktobar 2018. Radionice na temu samozastupanja u organizaciji Udruženja mladih Ružičnjaka

Udruženje mladih "Ružičnjaka - Los Rosalesa" iz Mostara organizuje redovne radionice za svoje članove u okviru partnerskog projekta koji realizuju sa švedskom organizacijom Grunden, finansiranom od strane MyRight.

Slika. U organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 20. i 21. oktobra 2018. godine održan je drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja 22. Oktobar 2018. II Trening na temu javnog zagovaranja za mlade slijepe osobe iz FBiH

U organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 20. i 21. oktobra 2018. godine održan drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja" za mlade slijepe osobe iz udruženja slijepih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World