KOALICIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK je uz podršku kantonalnog ministarstva za rad socijlanu politiku i izbjeglice zvanično registrovana u decembru 2017. godine kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zneičko - dobojskog kantona. Tako su se ostavarile težnje organizacija za formalno pravnim djelovanjem i stvaranjem jednstvenog fronta u borbi za prava osoba s invaliditetom na području ZDK. 

Fromiranjem krovne organizacije omogućeno je lakše komuniciranje sa institucijama vlasti te formiranje zajedničkog stava prema istim u cilju poboljšanja zakonskih okvira koji tretiraju problematiku invaliditeta. Prije samog formiranje pokrenuta je aktivnost izmjene pravilnika o ortopedskim i medicinskim pomagalima, koji je zvanično usvojen u puno širem obimu 2018. godine gdje su značajno podignuta prava osoba s invaliditetom svih kategorija i napokon nakon 2005. godine da imamo novi aktivni pravilnik na kojem se radi kontinuirano. U sklopu provođenje Strategije o unapređenju prava OSI FBiH 2016-2021, radna grupa Koalicije je učestvovala u izradi istog te je navedeni donesen na sjednici Vlade ZDKu augustu 2020. godine sa periodom aktivacije 2021 i mogućnošću produženja implementacije. Kao i sve organizacije period pandemije je uticao na naš rad a konstantno smo izloženi problemima odnosa viših i nižih razina vlasti te u budućem periodu jedan od glavnih prioriteta je da se kroz partnerski odnos omogući Koaliciji stalni izvor budžetiranja i time se etablira kao partner i zagovarač za promjene u radu sa institucijama.


1. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize i drugih onesposobljenja „DLAN" Zenica
2. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica,
3. Udruženje „Budimo prijatelji" Zenica
4. Udruženje invalida rada grada Zenica
5. Udruženje „Osmjeh plus" Olovo
6. Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja djece i odraslih lica „Lotos" Zenica
7. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj – Jug,
8. Savez udruženja slijepih građana ZDK
9. Savez udruženja gluhih i nagluhih ZDK,
10. Udruženje „Mala sirena" Zavidovići
11. Savez udruženja dijabetičara ZDK
12. Udruženje oboljelih od multipleskleroze ZDK
13. Savez civilnih žrtava rata ZDK


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World