10. Decembar 2018. Koalicije zajedno na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava Slika. U okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti vodeća organizacija Koalcije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Udruženje mladih Ružičnjaka - Los rosalesa

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 1: "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

05. Decembar 2018. Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona svečanim prijemom obilježila 3. decembar Slika. Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa vodećom organizacijom kalicije Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetomu su upriličili tradicionalni prijem za predstavnike institucija vlasti, javnog i kulturnog života, medija, kao i za građane Tuzlanskog kantona.

Tradicionalnim prijemom Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa vodećom organizacijom kalicije, Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla obilježila 3. decembar – Međunarodni dana osoba sa invaliditetomu.

04. Decembar 2018. Koalicija OOSI regije Doboj obilježila Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj obilježila 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom organizujući druženje sa predstavnicima svojih organizacija članica, predstavnicima lokalne vlasti i predstavnicima drugih organizacija.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj obilježila 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom organizujući druženje sa predstavnicima svojih organizacija članica, predstavnicima lokalne vlasti i i predstavnicima drugih organizacija.

04. Decembar 2018. Koalicija 'Zajedno smo jači' različitim aktivnostima obilježila 3. decembar Slika. Organizaciji članice Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Organizacije članice Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači" različitim aktivnostima obilježile 03. decembar Međunarodni dana osoba sa invaliditetom.

04. Decembar 2018. Koalicija KOLOSI Bijeljina svečanim prjemom obilježila 3. decembar Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI organizovala obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI organizovala obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

03. Decembar 2018. KOO KS obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World