24. Januar 2019. Prvo obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja - 24. januara Slika. Ove godine 24. januara, po prvi put u istoriji, obilježava se međunarodni  dan obrazovanja.

Ove godine 24. januara, po prvi put u istoriji, obilježava se međunarodni dan obrazovanja.

04. Januar 2019. Nastavlja se priča ponosa Koalicije 'Zajedno smo jači' i u 2019. godini Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači" izražava svoju zahvalnost i zadovoljstvo novom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osighranja HNK/Ž.

20. Decembar 2018. Angažovanje mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 20. decembra 2018. godine u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo organizovao okrugli sto na temu “Značaj agažovanja mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS”.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 20. decembra 2018. godine organizovao okrugli sto na temu “Značaj agažovanja mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS”.

19. Decembar 2018. Trening na temu rodne ravnopravnosti za predstanike Koalicije OOSI TK Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 19. decembra 2018. godine u Tuzli organizovala trening na temu rodne ravnopravnosti za predstavnike organizacija članica koalicije.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 19. decembra 2018. godine u Tuzli organizovala trening na temu rodne ravnopravnosti za predstavnike organizacija članica koalicije.

18. Decembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj je 18. decemra 2018. u Doboj Istoku održala redovni sastanak svojih članica.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj je 18. decemra 2018. u Doboj Istoku održala redovni sastanak svojih članica.

13. Decembar 2018. Sastanak Koalcije organizacije osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 13. decembra 2018. godine održala sastanak u prostorijama IC Lotos u Tuzli.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 13. decembra 2018. godine održala sastanak u prostorijama IC Lotos u Tuzli.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World