08. Novembar 2018. Okrugli sto na temu: Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 08. novembra 2018. godine u Sarajevu organizovao okrugli sto na temu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 08. novembra 2018. godine u Sarajevu je organizovao okrugli sto na temu "Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja".

08. Novembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 08. novembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 08. novembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

31. Oktobar 2018. Realizovan seminar „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN Slika. U sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, u oktobru su realizovani seminari na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN o inkluzivnom obrazovanju

U sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, u oktobru su realizovani seminari na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN o inkluzivnom obrazovanju" za predstavnike pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz regija Sarajeva, Bijeljine, Tuzle, Mostara i Doboja.

29. Oktobar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. oktobra 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. oktobra 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

26. Oktobar 2018. KOLOSI radionica o pravima osoba sa invaliditetom i rodnoj ravnopravnsoti Slika. U okviru Strategije zagovaranja - promocije

U okviru Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018-2021, Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 26. oktobra 2018. godine organizovala radionicu na temu „Ljudska prava osoba sa invaliditetom i rodna ravnopravnost za mlade i njihove roditelje„.

25. Oktobar 2018. Pres-konferencija Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 25. oktobra 2018. godine u Doboju je organizovala pres-konferenciju povodom početka realizacije Strategije zagovaranja - promocije

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 25. oktobra 2018. godine u Doboju organizovala pres-konferenciju povodom početka realizacije aktivnosti u okviru Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World