19. Juli 2019. Danas potpisan Sporazum o saradnji za kvalitetno inkluzivno obrazovanje u KS Slika. Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 19. jula .2019. godine potpisao je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Sporazum su potpisale ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić i  Jasminka Proho, predsjednica Odbora za inkluzivno obrazovanje KOO KS.

Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 19. jula 2019. godine potpisao je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

12. Juli 2019. Radionica za mlade s invaliditetom u organizaciji Koalicije OOSI regije Doboj Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. jula 2019. godine u prostorijama Udruženja paraplegičara i oboljeli od dječije paralize Doboj Jug, organizovala je radionicu na temu

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. jula 2019. godine organizovala je radionicu na temu "Položaj mladih u društvu i mogućnosti njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu u kontekstu UN CRPD" i poslovne korespodencije.

11. Juli 2019. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invakiditetom KS Slika. Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo su održali sastanak 11. jula 2019. godine u Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo.

Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održali sastanak 11. jula 2019. godine u Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo.

04. Juli 2019. Sastanak predstanika članica Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona Slika. Predstavnici članica Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona i koalicionog Odbora za zagovaranje 04. jula 2019. godine održali sastanak u prostorijama vodeće organizacije koalicije, Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Predstavnici članica Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona i koalicionog Odbora za zagovaranje 04. jula 2019. godine održali sastanak u Tuzli.

25. Juni 2019. Sastanak predstavnika Koalicije KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa svojim predstavnicima Odbora za obrazovanje održala sastanak 25. juna 2019. godine u hotelu Drina Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa svojim predstavnicima Odbora za obrazovanje održala sastanak 25. juna 2019.

21. Juni 2019. Radionica za mlade osobe sa invaliditetom u organizaciji Koalicije Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 19. juna 2019. godine u hotelu

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. juna 2019. godine u hotelu "Zlača" u Banovićima organizovala radionicu za mlade osobe sa invaliditetom o prepoznavanju vlastitog identiteta.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World