19. Maj 2022. Osmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI regije Doboj U okviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena ''''''''“Ovdje sam - vidljiva i ponosna!“ 18. maja 2022. godine mentorica Dragica Bekanović održala je 8. sastanak sa ženama s invaliditetom Koalicije organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj.

Na ovom 8. sastanku formiran je „Forum žena s invaliditetom Koalicije OOSI regije Doboj“ koji trenutno čini 12 članica.

19. Maj 2022. Sedmi sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI TK U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!

Ovdje sam - vidljiva i ponosna! - 18. maja 2022. mentorica Adisa Kišić održala sedmi sastanak sa ženama i djevojkama invaliditetom u okviru Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

15. Maj 2022. Sedmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji KOLOSI U oкviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”, mentorica Slavena Rajić održala je sedmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, 14. maja 2022. godine u Bijeljini.

Ovdje sam - vidljiva i ponosna! - mentorica Slavena Rajić održala sedmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, 14. maja 2022. godine u Bijeljini.

13. Maj 2022. Osmi sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji OOSI HNK U okviru prijekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!

„Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", mentorica Zumreta Galijašević 10. maja 2022. godine održala osmi sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom HNK „Zajedno smo jači".

12. Maj 2022. Šesti sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI TK U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!

U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", 10. maja 2022. godine mentorica Adisa Kišić je online održala 6. sastanak sa ženama i djevojkama invaliditetom u okviru Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

27. April 2022. Sedmi sastanak u okviru mentorskog programa u Koaliciji OOSI HNK U okviru mentorskog programa osnaživanja žena s invaliditetom projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!“, mentorica Zumreta Galijašević je u utorak, 26.4.2022. godine u centru Los Rosales u Mostaru održala sedmi sastanak s učesnicaa mentorskog programa u koaliciji HNK ''''''''''''''''Zajedno smo jači''''''''''''''''.

„Ovdje sam - vidljiva i ponosna!“ - Mentorica Zumreta Galijašević 26. aprila 2022. godine održala sedmi sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom HNK „Zajedno smo jači".

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World