26. Oktobar 2021. Poziv za mentorice za osnaživanje žena s invaliditetom Poziv za mentorice za implementaciju petomjesečnog programa osnaživanja žena s invaliditetom u pet različitih regija u Bosni i Hercegovini u kojima djeluju koalicije OOSI iz MyRight programa u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” (14104). Na slici je Arijel Kurtagić, učesnica kampane ProbudiSe.

Poziv za mentorice za implementaciju petomjesečnog programa osnaživanja žena s invaliditetom u pet različitih regija u Bosni i Hercegovini u kojima djeluju koalicije OOSI iz MyRight programa u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” (14104).

04. Oktobar 2021. Saopštenje za medije: Završena konferencija Osvijetlimo OBRAZovanje Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje“: 
Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja?

Slika je nastala 4. oktobra tokom konferencije u Mešunarodnom centru za djecu i mlade Novo Sarajevo, tokom prvog panlea Perspektiva inkluzije kroz jačanje kompetencija nastavnog kadra.

Završena konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo OBRAZovanje“: Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka ostvarenju cilja 4 Programa održivog razvoja?

24. Septembar 2021. Osvijetlimo OBRAZovanje Najava Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini Osvjetlimo OBRAZovanje. Slika predstavlja logo konferencije. Na desnoj polovini slike stoje informacije sa nazivom konferncije, datumom, mjestom održavanja. Naziv konferencije „Osvijetlimo OBRAZovanje“ je oker žute boje, a sve ostalo piše crnim slovima, podloga je bijele boje. Lijevu polovinu slike zauzima simbol ciljeva Programa održivog razvoja u obliku profila ljudske glave, i u dijelu gdje je obraz istaknut je cilj 4 Programa održivog razvoja u tamnocrvenom krug, u kojem bijelim slovima piše „4 KVALITETNO OBRAZOVANJE“ ispod je bijela knjiga sa bijelom olovkom pored. Na lijevoj strani pri dnu slike stoje loga organizatora: MyRight i Federalnog ministarstva obrazovanja.

Najava Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini "Osvjetlimo OBRAZovanje". Hibridna konferencija će se održati u 04.oktobra/listopada 2021. u periodu od 10:00-17:00.

14. Septembar 2021. Prezentacija značaja primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima OSI Slika. Koalicija organizacija osoba sa invalidtetom Grada Bijeljina KOLOSI je 13. septembra 2021. godine održala prezentaciju o značaju primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom predstavnicima obrazovnih institucija.

Koalicija KOLOSI Bijeljina 13. septembra 2021. godine održala prezentaciju o značaju primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom predstavnicima obrazovnih institucija.

09. Septembar 2021. Sastanak Aktiva mladih osoba s invaliditetom Koalicije OOSI TK Aktiv mladih osoba s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, 08. septembra 2021. godine održao je redovni sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Informativnom centru za osobe s invaliditetom „Lotos

Aktiv mladih osoba s invaliditetom Koalicije OOSI TK, 08. septembra 2021. godine održao je redovni sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Informativnom centru za osobe s invaliditetom „Lotos" Tuzla.

03. Septembar 2021. MyRight poziv za konsultanta/icu za izradu mentorskog programa MyRight poziv za konsultanta/icu za izradu mentorskog programa za osnaživanje žena s invaliditetom  u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna”.

MyRight poziv za konsultanta/icu za izradu mentorskog programa za osnaživanje žena s invaliditetom u projektu osnaživanja žena ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. Ponude treba dostaviti najdalje do 15.09.2021.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World