19. Septembar 2019. Okrugli sto na temu kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo Slika. Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 18. septembra 2019. godine je organizovao okrugli sto na temu „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanjedjece s invaliditetom

Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 18. septembra 2019. godine organizovao okrugli sto na temu „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanje djece i mladih s invaliditetom".

16. Septembar 2019. KOLOSI radionica ‘Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom’ Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 16. septembra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina je organizovala radionicu na temu „Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom“.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 16. septembra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina organizovala radionicu na temu „Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom“.

13. Septembar 2019. Sastanak Odbora za praćenje primjene člana 24 UNCRPD KOO KS Slika. U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 13. septembra 2019. godine održan sastanak Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacinog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (Odbora za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravim osoba sa invaliditetom UN).

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 13. septembra 2019. godine održan sastanak Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacinog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS).

11. Septembar 2019. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 11. septembra 2019. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 11. septembra 2019. godine održala sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

31. August 2019. Sastanak Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina Slika. Aktiv mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa drugim predstavnicima KOLOSI održali su sastanak 29. avgusta 2019. godine u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina”.

Aktiv mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa drugim predstavnicima KOLOSI 29. avgusta 2019. godine održali sastanak u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina”.

22. August 2019. Sastanak Odbora za praćenje primjene člana 24 UNCRPD u Doboju Slika. U prostorijama Udruženja paraplegičara regije Doboj 22. avgusta 2019. godine održan je sastanak posebnog Odbora za prećenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Na slici se nalazi pet osoba koje sjede za stolom. Divje ženske osobe i tri muške, koji su članovi Odbora. Na stolu se nalate dokumenti koje prate članovi tokom sastanka.

U prostorijama Udruženja paraplegičara regije Doboj 22. avgusta 2019. godine održan je sastanak posebnog Odbora za prećenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World