05. Juli 2018. Predstavnice MyRight BiH na prvom Globalnom samitu o invalidnosti Slika. Amna Alispaić, iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Nataša Maros, projekt koordinatorica u MyRight BiH uzet će učešće na prvom Globalnom samitu o invalidnosti, koji se održava u Londonu 24. jula 2018. godine.

Amna Alispahić, iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Nataša Maros, projekt koordinatorica u MyRight BiH uzet će učešće na prvom Globalnom samitu o invalidnosti, koji se održava u Londonu 24. jula 2018.

04. Juli 2018. Usvojen Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti 2018.-2020. za Grad Bijeljina Slika. Skupština grada Bijeljina na svojoj 19. sjednici održanoj 03. jula 2018. godine, jednoglasno je usvojila Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti - LPAI 2018. - 2020. za Grad Bijeljina.

Skupština grada Bijeljina je na svojoj 19. sjednici održanoj 03. jula 2018. godine, jednoglasno usvojila Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti - LPAI 2018. - 2020. za Grad Bijeljina.

01. Juni 2018. Usvojen Akcioni plan za unapređenje prava i položaja OSI u KS 2018.-2021. Slika. Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

04. Maj 2018. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. U Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo 04.maja 2018. godine održan je sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 04. maja 2018. godine održao je redovni sastanak svojih članica.

25. April 2018. Edukacija za zdravstvene radnike KB Zenica o ophođenju prema OSI Slika. U sklopu nastavka procesa akreditacije Kantonalne bolnice Zenica 24. aprila 2018. godine MyRight je u saradnji sa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) realizovao edukaciju na temu “Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom”.

U sklopu nastavka procesa akreditacije Kantonalne bolnice Zenica 24. aprila 2018. godine MyRight u saradnji sa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) realizovao edukaciju na temu “Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom”.

20. April 2018. Usaglašen finalni tekst Akcionog plana za Kanton Sarajevo Slika. Na sastanaku održanom 20. aprila 2018. godine Interresorna grupa je utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021. i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Na sastanaku održanom 20. aprila 2018. godine Interresorna grupa je utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021. i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World