05. Oktobar 2018. MyRight seminar „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN Slika. U sklopu Programa zajedničkih aktivnost koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, MyRight najavljuje seminar na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN

U sklopu Programa zajedničkih aktivnost koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, MyRight najavljuje seminar na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN".

25. Septembar 2018. Pres-konferencija Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je 24. septembra 2018. godinu u Bijeljini organizovala pres-konferenciju za medije povodom početka realizacije Strategije zagovaranja - promocije

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina 24. septembra 2018. godine organizovala pres-konferenciju povodom početka realizacije Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima“ koalicija OOSI 2018.-2021.

24. Septembar 2018. Danas zvanično pokrenuta Youth2030 - UN strategija za mlade Slika. Danas zvanično pokrenuta Youth2030 - UN strategija za mlade, 24. septembar 2018.

Strategija Ujedinjenih nacija za mlade #Youth2030, čija je glavna poruka „Raditi sa mladima i za mlade“ danas, 24. septembra, je zvanično pokrenuta od strane generalnog sekretara UN-a Antónia Guterre na događaju na viokom nivo u okviru 73. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

20. Septembar 2018. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20. septembra 2018. godine održao je redovnu sjednicu u Udruženju slijepi Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20. septembra 2018. godine održao je redovnu sjednicu u Udruženju slijepi Kantona Sarajevo.

20. Septembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. septembra 2018. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. septembra 2018. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

19. Septembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 19. septembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 19. septembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World