02. Septembar 2020. Aktiv mladih Koalicije OOSI regije Doboj razvija saradnju sa drugim organizacijama Članovi Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj uzeli učešće u jednodnevnom druženju i sportskom takmičenju koje je organizovala članica Koalicije, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug 29. avgusta 2020. godine u Matuzićima.

Članovi Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI regije Doboj uzeli učešće u jednodnevnom druženju i sportskom takmičenju koje je organizovala članica Koalicije, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug.

28. August 2020. II radionica o prepoznavanju vlastitog identiteta za mlade OSI održana u Tuzli Slika. Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona, 26. avgusta 2020. godine organizovala drugu radionicu o prepoznavanju vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom.

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona, 26. avgusta 2020. godine organizovala drugu radionicu o prepoznavanju vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom.

25. August 2020. Sastanci sa roditeljima mladih s invaliditetom u organizaciji KOLOSI Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, održala je tri konsultativna sastanka sa dvadeset roditelja mladih osoba sa invaliditetom tokom avgusta 2020. godine.  Sastanci održani u prostorijama Koalicije KOLOSI i u “Udruženja gluvih i nagluvih regije Bijeljina”.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI održala tri konsultativna sastanka sa dvadeset roditelja mladih osoba sa invaliditetom tokom avgusta 2020.

24. August 2020. Radionica za mlade osobe s invaliditetom održana u Mostaru Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“ 20. avgusta 2020. godine organizovala je radionicu za na temu razumijevanja i prihvatanja vlastitog identiteta , u prostorijama vodeće organizacije Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los rosalesa“, u Mostaru.

Učesnici radionice su bile mlade osobe s invaliditetom, članice i članovi udreuženja koja čine Koaliciju organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“.

12. August 2020. Međunarodni dan mladih - Angažiranje mladih za globalno djelovanje Slika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine proglasila je 12. avgust za Međunarodni dan mladih, u cilju isticanja važnosti uloge mladih ljudi kao bitnih partnera u promjenama, te kao prilika za podizanje svijesti o izazovima i problemima s kojima se suočavaju mladi u svijetu. Na slici su predstavnici pet aktiva mladih s invaliditetom tokom MyRight radionice izrade Strategije Akriva mladih s invaliditetom, juni 2019.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine proglasila je 12. avgust za Međunarodni dan mladih, u cilju isticanja važnosti uloge mladih ljudi kao bitnih partnera u promjenama, te kao prilika za podizanje svijesti o izazovima i problemima s kojima se suočavaju mladi u svijetu.

30. Juli 2020. Prepoznavanje vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je 29. jula 2020. godine u hotelu Drina Bijeljina, organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom” u okviru Strategije zagovaranja - promocije

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. jula 2020. godine organizovala radionicu na temu „Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom”.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World