23. Mart 2020. Unapređenje Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala Slika. Nastala tokom telefonske sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdrvastvenog osiguranja HNK/Ž održane 19. marta 2020. godine, na kojoj je usvojena je „Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja“. Na slici su tri muške osobe i jedna žena, sa maskama shodno trenutnoj situaciji pandemije, koji sjede za stolom u prostoriji Zavoda, na zidovima je tapeta sa logom Zavoda, dva slova Z okrenuta u suprotnim stranama a na njima je slovo O.

Na inicijativu Koalicije orgamizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači“ te drugih udruženja iz ovog kantona, Upravnog vijeća ZZO HNK/Ž usvojilo „Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja“.

21. Februar 2020. Sporazum o pružanju stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom u HNK Jako smo ponosni što dijelimo sa vama vijest koju smo dobili od Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“ a koja se tiče potpisivanja Sporazuma o pružanju stomatoloskih usluga za osobama sa invaliditetom u ovom kantonu. „20.02.2020. je veliki datum za OSI u HNK, za njihove roditelje, za Udruženja, za Koaliciju HNK

„20.02.2020. je veliki datum za OSI u HNK, za njihove roditelje, za Udruženja, za Koaliciju HNK "Zajedno smo jači".

24. Decembar 2019. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. decembra 2019. godine održao je sastanak u prostorijama vodeće organizacije Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. decembra 2019. godine održao je sastanak u prostorijama vodeće organizacije Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

21. Decembar 2019. Realizovan okrugli sto u organizaciji Koalicije Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 20. decembra 2019. godine organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 20. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu.

20. Decembar 2019. Nacrt Izvještaja Radne grupe o Univerzalnom periodičnom pregledu Slika. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je objavilo na svojoj web stranici prevod Izvještaja radne grupe za UPR koji sadrži i preporuke koje je BiH dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda - UPR.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je objavilo na svojoj web stranici prevod Izvještaja radne grupe za UPR koji sadrži i preporuke koje je BiH dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda - UPR.

17. Decembar 2019. Realizovan okrugli sto u organizaciji koalicije Kolosi Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 17. decembra 2019. u Bijeljini organizovala okrugli sto na temu „Poboljšano razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u institucijama sistema“.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 17. decembra 2019. organizovala okrugli sto na temu „Poboljšano razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u institucijama sistema“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World