08. Februar 2021. Sastanak Aktiva/Vijeća mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” Slika. Početkom februara 2021. godine Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” održalo je svoj redovni sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa

Početkom februara 2021. godine Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” održalo je svoj redovni sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa".

01. Februar 2021. U januaru održana dva webinara na kojima su predstavljeni „Indikatori“ Slika. MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje- sada!“ održao dvije videokonferencije 13. i  20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni  „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“  za predstavnike obrazovnih institucija svih nivoa obrazovanja iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije.

MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje-sada!“ održao dvije videokonferencije 13. i 20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“.

24. Januar 2021. Sretan Međunarodni dan obrazovanja – 24. januar Slika. Povodom Međunarodnog dana obrazovanja – 24. januara pozivamo vas na web izložbu

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja – 24. januara pozivamo vas na web izložbu "#ProbudiSe", koja donosi univerzalnu poruku različitosti i prihvatanja drugih i drugačijih u polju obrazovanja.

03. Decembar 2020. Obilježavanje 3. decembra u partnerskim organizacijama i koalicijama MyRight Slika. Logo obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

27. Novembar 2020. Sastanak u Mostaru u cilju predstavljanja "Indikatora" i kampanje #ProbudiSe Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž “Zajedno smo jači”  26. novembra 2020. Godine organizovao je sastanak u cilju predstavljanja “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” te kampanje #ProbudiSe , predstavnicima obrazovnih institucija u Hercegovačko neretvanskom kantonu/županiji.

Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Koalicije “Zajedno smo jači” 26. novembra 2020. godine organizovao je sastanak u cilju predstavljanja “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” te kampanje #ProbudiSe

18. Novembar 2020. Sastanak Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World