20. Septembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. septembra 2018. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. septembra 2018. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

19. Septembar 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 19. septembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 19. septembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018.

29. August 2018. Redovni sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. avgusta 2018. godine je održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. avgusta 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

28. August 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj Slika. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj, održan 27. avgust 2018.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj održala je sastanak 27. avgusta 2018. godine u prostorijama Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug.

27. August 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, 27. avgust 2018.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona održala sastanka 27. avgusta 2018.

24. August 2018. Sjednica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. Sjednica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS, održana 24. avgusta 2018.

Sjednica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS održana 24. avgusta 2018.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World