03. Juli 2020. Radionica prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom Slika. U organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru aktivnosti Aktiva mladih u Banovićima u Hotelu “Zlača” 30. juna 2020. godine održana je radionica na temu “Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom”.

U organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru aktivnosti Aktiva mladih u Banovićima 30. juna 2020. godine održana radionica na temu “Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe s invaliditetom”.

01. Juli 2020. Vlada Kantona Sarajevo krajem maja usvojila novu Uredbu o pomagalima Slika. Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.

25. Juni 2020. Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom Slika. Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 23. i 24. juna 2020. godine u hotelu Drina Bijeljina, organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja  za član 19, član 24 i član 27”.

Kolosi Bijeljina 23. i 24. juna 2020. godine organizovala radionicu za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom, Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije na temu „Edukativna radionica o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i o važnosti i načinima monitoringa i značaja zagovaranja za član 19, član 24 i član 27”.

24. Juni 2020. Redovni online sastanak Odbora za inkluzivno obrazovanje KOO KS Slika. Odbor za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za inkluzivno obrazovanje) Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. juna 2020. godine održao je redovni online sastanak.

Odbor za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za inkluzivno obrazovanje) Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. juna 2020. godine održao je redovni online sastanak.

23. Juni 2020. Sastanci predstavnika Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači” Slika. Predstavnici Aktiva/Vijeća mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači” 23. juna 2020. godine održali su sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“ u Mostaru.
Sastanku je predhodio redovni sastanak Koalcije te sastanak sa predstavnicima Odbora za obrazovanje.

Predstavnici Aktiva/Vijeća mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači” 23. juna 2020. godine održali su sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“ u Mostaru.

15. Juni 2020. Zagovaračke aktivnosti Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK Slika. Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održali su sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda.
Sastanak je održan u cilju zajedničkog zagovaranja za kvalitetno obrazovanje, te primjenu Člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN.

Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održali sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World