14. August 2018. Nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala u TK Slika. Na 13. vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 08. avgusta 2018. godine usvojena je nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visinu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Odlukom su unaprijeđeni načini, rokovi i iznosi participacije za nabavku pojedinih ortopedskih pomagala u odnosu na prethodno važeću Odluku, za čiju je promjenu u predhodnom periodu zagovarala Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

25. Juli 2018. Više sredstava za ortopedska i druga pomagala u 2018. godini u HNK/Ž Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači" zajedničkim zagovaranjem sa drugim organizacija, uticala na unapređenje i proširenje Liste ortopedskih i drugih medicinskih pomagala u HNK/Ž.

05. Juli 2018. Predstavnice MyRight BiH na prvom Globalnom samitu o invalidnosti Slika. Amna Alispaić, iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Nataša Maros, projekt koordinatorica u MyRight BiH uzet će učešće na prvom Globalnom samitu o invalidnosti, koji se održava u Londonu 24. jula 2018. godine.

Amna Alispahić, iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Nataša Maros, projekt koordinatorica u MyRight BiH uzet će učešće na prvom Globalnom samitu o invalidnosti, koji se održava u Londonu 24. jula 2018.

04. Juli 2018. Usvojen Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti 2018.-2020. za Grad Bijeljina Slika. Skupština grada Bijeljina na svojoj 19. sjednici održanoj 03. jula 2018. godine, jednoglasno je usvojila Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti - LPAI 2018. - 2020. za Grad Bijeljina.

Skupština grada Bijeljina je na svojoj 19. sjednici održanoj 03. jula 2018. godine, jednoglasno usvojila Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti - LPAI 2018. - 2020. za Grad Bijeljina.

01. Juni 2018. Usvojen Akcioni plan za unapređenje prava i položaja OSI u KS 2018.-2021. Slika. Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

04. Maj 2018. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. U Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo 04.maja 2018. godine održan je sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 04. maja 2018. godine održao je redovni sastanak svojih članica.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World