03. Decembar 2020. Obilježavanje 3. decembra u partnerskim organizacijama i koalicijama MyRight Slika. Logo obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

27. Novembar 2020. Sastanak u Mostaru u cilju predstavljanja "Indikatora" i kampanje #ProbudiSe Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž “Zajedno smo jači”  26. novembra 2020. Godine organizovao je sastanak u cilju predstavljanja “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” te kampanje #ProbudiSe , predstavnicima obrazovnih institucija u Hercegovačko neretvanskom kantonu/županiji.

Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Koalicije “Zajedno smo jači” 26. novembra 2020. godine organizovao je sastanak u cilju predstavljanja “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” te kampanje #ProbudiSe

18. Novembar 2020. Sastanak Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

29. Oktobar 2020. Koalicija OOSI regije Doboj u oktobru mjesecu realizovala je niz aktivnosti Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj u oktobru mjesecu realizovala je niz aktivnosti.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj u oktobru mjesecu realizovala je niz aktivnosti.

19. Oktobar 2020. Studijska posjeta Koalicije „Zajedno smo jači” Koaliciji KOLOSI Bijeljina Na slici su članovi i članice aktiva mladih koalicija KOLOSI i

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači” 16. i 17. oktobra realizovala je studijsku posjetu Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI I njenom Aktivu mladih sa invaliditetom.

09. Oktobar 2020. Studijska posjeta predstavnika KOO KS Koaliciji OOSI TK Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo zajedno sa svojim predstavnicima Aktiva/Koordinaconog odbora mladih s invaliditetom 07. i 08. oktobra 2020. godine  realizovali su studijsku posjetu Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Na slici su predstavnici obadvije koalicije tokom sastanka održanog u vodećoj organizaciji Koalicije OOSI TK, IC Lotos Tuzla.

Predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo zajedno sa svojim predstavnicima Aktiva/Koordinaconog odbora mladih s invaliditetom 07. i 08. oktobra 2020. godine realizovali su studijsku posjetu Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World