01. August 2022. Poziv za izradu treninga za uključenje žena s invaliditetom u organizacije OSI Poziv za konsultanta za izradu kurikuluma treninga i održavanje treninga za osnaživanje žena s invaliditetom  u projektu ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”

Poziv za konsultanta za izradu kurikuluma treninga i održavanje treninga za osnaživanje žena s invaliditetom u projektu ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”

04. Juli 2022. Aktivizam i učešće u radu organizacija Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Koalicijom OOSI HNK „Zajedno smo jači“, Koalicijom OOSI regije Doboj i Koordinacionom odborom udruženja KS u periodu od 29.06. do 01.07. 2022. godine organizovala radionica na temu

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom TK je u saradnji sa Koalicijom OOSI HNK „Zajedno smo jači“, Koalicijom OOSI regije Doboj i Koordinacionom odborom udruženja KS u periodu od 29.06. do 01.07. 2022. godine organizovala radionicu na temu "Aktivizam i učešće u radu organizacija".

16. Juni 2022. Završni sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji OOSI HNK U okviru prijekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!“, mentorica Zumreta Galijašević je 14. juna 2022. godine održala deseti, završni sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom HNK „Zajedno smo jači

Ovdje sam - vidljiva i ponosna! - mentorica Zumreta Galijašević 14. juna 2022. godine u centru Los Rosales u Mostaru održala deseti, završni sastanak s učesnicama mentorskog programa u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom HNK „Zajedno smo jači".

15. Juni 2022. Deveti sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI regije Doboj U okviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”, mentorica Dragica Bekanović je održala devti sastanak sa ženama i djevojkama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj, 14. juna 2022. godine u Doboju.

Ovdje sam - vidljiva i ponosna! - mentorica Dragica Bekanović održala deveti sastanak sa ženama i djevojkama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj, 14. juna 2022.

14. Juni 2022. Završni sastanak mentorice sa ženama i djevojkama s invaliditetom u KOO KS U okviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!

Ovdje sam - vidljiva i ponosna!- mentorica Ira Adilagić održala završni grupni sastanak sa ženama i djevojkama s invaliditetom u KKOO KS, 13. juna 2022.

14. Juni 2022. Formiran „Forum žena sa invaliditetom Koalicije KOLOSI“ U oкviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”, mentorica Slavena Rajić održala je deseti mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, 11. juna 2022. godine u Bijeljini. Na sastanku je formiran ”Forum žena sa invaliditetom Koalicije KOLOSI”. Od ukupno 12 žena koje su prošle mentorski program, njih 11 će nastaviti djelovati kroz forum žena.

Ovdje sam - vidljiva i ponosna!- mentorica Slavena Rajić 11. juna 2022. godine održala deseti mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji OOSI Grada Bijeljina KOLOSI na kojem je formiran „Forum žena sa invaliditetom Koalicije KOLOSI“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World