26. Maj 2023. Druga radionica za članice Foruma žena s invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina Slika nastala tokom druge radionice za članice Foruma žena s invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina 22. maja 2023. u Humanitarnog udruženja žena „ARTA“ Bijeljina.

Forum žena sa invaliditetom Koalicije OOSI Grada Bijeljine KOLOSI u sklopu projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna“ 22. maja 2023. godine održao drugu radionicu u psihološkoj podršci za žene s invaliditetom u prostorijama Humanitarnog udruženja žena „ARTA“ Bijeljina.

21. Maj 2023. Predstavnici organizacija članica KOO KS održali zajednički sastanak u Neumu Slika nastala tokom sastanka 21. maja u hotelu Sunce u Neumu.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) 21. maja 2023. godine održao je sastanak u Neumu.

20. Maj 2023. Radionica za članice Foruma žene sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo Slika je nastala tokom radionice u prostorijama TMP-a. Na slici su predsjednica Foruma ŽSI u Kantona Sarajevo Jasmina Dizdarević Nuhić, Jasminka Proho, Safeta Baković, još jedna članica Foruma, Almir Šahmanija te Binasa Goralija iz MyRight.

KOO KS u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom 19. maja 2023. godine organizovao radionicu o ulozi udruženja i koalicija u zagovaranju prava osoba s invaliditetom.

19. Maj 2023. Forum žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona vas poziva na predstavu Tišine Na slici su dvije članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantonakoje su u kolicima za osobe s invaliditetom i nose transparente sa natpisima kojima promovišu prava žena s invaliditetom. Slika je nastala tokom osmomartovskih protesta za prava žena u Tuzli.

Predstava/forum-teatar: "Tišine" će se održati u Narodnom pozorištu Tuzla u ponedjeljak, 22. maja 2023. godine s početkom u 15:00 sati, a pripremile su ju članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

17. Maj 2023. Radionica za članice Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI Grada Bijeljine Na slici su članice Foruma žena sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI tokom radionice održane 16. maja 2023.

Forum žena sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI u sklopu projekta „Ovdje sam -vidljiva i ponosna“ 16. maja 2023. održao prvu radionicu za obuku članica u pisanju CV-a prilikom traženja zaposlenja.

08. Maj 2023. Četvrti sastanak Foruma žana s invaliditetom Koalicije OOSI TK Slika nsatala u toku sastanka 5. maja 2023. u vodećoj organizaciji Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona I.C. Lotos u Tuzli

Članice Foruma žena s invaliditetom Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona 05. maja 2023. godine održale četvrti sastanak u vodećoj organizaciji Koalicije, Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World