24. Oktobar 2019. Koalicija Doboj organizovala na temu mladim osobama sa invaliditetom Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 23. oktobra 2019. godine u Doboju, organizovala okrugli sto na temu „MLADI I OBRAZOVANJE, VAŽNOST RAZUMNE PRILAGODBE ZA ADEKVATNU PRIMJENU ČLANA 24 UN KONVENCIJE“.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 23. oktobra 2019. godine u Doboju, organizovala okrugli sto na temu „MLADI I OBRAZOVANJE, VAŽNOST RAZUMNE PRILAGODBE ZA ADEKVATNU PRIMJENU ČLANA 24 UN KONVENCIJE“.

22. Oktobar 2019. KOLOSI organizovala okrugli sto posvećen mladim osobama sa invaliditetom Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 22. oktobra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina, organizovala Okrugli sto „Povezivanje mladih osoba sa invaliditetom radi uključivanja i kreiranja politika za njihov bolji položaj u društvu“.

KOLOSI Bijeljina 22. oktobra 2019. godine u Društvenom centru MZ „Vuk Karadžić” Bijeljina, organizovala Okrugli sto na temu „Povezivanje mladih osoba sa invaliditetom radi uključivanja i kreiranja politika za njihov bolji položaj u društvu“.

18. Oktobar 2019. Sastanak Aktiva mladih Koalicije OOSI TK i Vijeća mladih Grada Tuzla Slika. Na inicijativu Aktiva mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u prostorijama Doma mladih Tuzla, 16. oktobra 2019. godine održan sastanak sa predstavnicom Vijeća mladih Grada Tuzla.

Na inicijativu Aktiva mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, u prostorijama Doma mladih Tuzla, 16. oktobra 2019. godine održan sastanak sa predstavnicom Vijeća mladih Grada Tuzla.

15. Oktobar 2019. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI Slika. Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, Odbora za obrazovanje i Aktiv mladih Koalicije održali su sastanak 14. oktobra 2019. godine u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina”.

Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, Odbora za obrazovanje i Aktiv mladih Koalicije održali sastanak 14. oktobra 2019. godine u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina”.

10. Oktobar 2019. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. oktobra 2019. godine organizovala sastanak svojih članica.Na sastanku su predstavljeni rezultati ostvareni kroz aktivnosti koje su realizovane u ovoj godini.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 10. oktobra 2019. godine organizovala sastanak svojih članica. Na sastanku su predstavljeni rezultati ostvareni kroz aktivnosti koje su realizovane u ovoj godini.

27. Septembar 2019. Druga radionica za mlade osobe sa invaliditetom u organizaciji Koalicije OOSI TK Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 24. septembra 2019. godine u hotelu

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 24. septembra 2019. godine u hotelu "Zlača" u Banovićima organizovala drugu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom o prepoznavanju vlastitog identiteta.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World