04. Maj 2018. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Slika. U Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo 04.maja 2018. godine održan je sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 04. maja 2018. godine održao je redovni sastanak svojih članica.

25. April 2018. Edukacija za zdravstvene radnike KB Zenica o ophođenju prema OSI Slika. U sklopu nastavka procesa akreditacije Kantonalne bolnice Zenica 24. aprila 2018. godine MyRight je u saradnji sa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) realizovao edukaciju na temu “Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom”.

U sklopu nastavka procesa akreditacije Kantonalne bolnice Zenica 24. aprila 2018. godine MyRight u saradnji sa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) realizovao edukaciju na temu “Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom”.

20. April 2018. Usaglašen finalni tekst Akcionog plana za Kanton Sarajevo Slika. Na sastanaku održanom 20. aprila 2018. godine Interresorna grupa je utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021. i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Na sastanaku održanom 20. aprila 2018. godine Interresorna grupa je utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021. i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

13. April 2018. MyRight edukacija u sklopu uvođenja ISOSI u Općoj bolnici u Sarajevu Slika. MyRight edukacija u sklopu uvođenja ISOSI u Općoj bolnici u Sarajevu, 12. april 2018.

U organizaciji MyRight 12. aprila 2018. godine u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” održana je “Edukacija zdravstvenih radnika o komunikaciji i ophođenju prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom”.

26. Mart 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 23. marta 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 23. marta 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

20. Mart 2018. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK sa ZZO TK Slika. U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 19. marta 2018. godine održan je sastanak predstavnika Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsadom Hodžićem i njegovim saradnicima.

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 19. marta 2018. godine održan je sastanak predstavnika Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsadom Hodžićem i njegovim saradnicima.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World