Radionica izrade Strategije za aktive mladih s invaliditetom

U periodu od 28. do 30. juna 2019. godine u Sarajevu je realizovana radionica za izradu strategije aktiva mladih s invaliditetom koalicija u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Slika 1. U periodu od 28. do 30. juna 2019. godine u Sarajevu je realizovana radionica za izradu strategije aktivea mladih s invaliditetom koalicija u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti

Aktivi mladih s invaliditetom formirani su prošle godine u svih pet koalicija koje okuplja MyRight-BiH, kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Cilj ove radionice bio je upravo izrada zajedničke strategije za aktive mladih kao osnov za buduće aktivnosti u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti "Razumjevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima".

Slika 2. U periodu od 28. do 30. juna 2019. godine u Sarajevu je realizovana radionica za izradu strategije aktivea mladih s invaliditetom koalicija u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti

Na radionici su učešće uzeli predstavnici svih pet aktiva mladih s invaliditetom, predstavnici pet koalicija iz regija Bijeljine, Sarajeva, Mostara, Tuzle i Doboja. Radioncu je vodio Zlatko Sarić, te ko-facilitatori/ce Amna Alispahić, Jasmin Džemiđić i Ira Adilagić.

#AktiviMladihSInvaliditetom #NistaONamaBezNas #YouthStrategy

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World