Kampanja #PonosniNaSebe

Kampanja #PonosniNaSebe (ponosni na sebe) je prva kampanja koja se sprovoditi od aprila 2016. godine od strane pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH, uz podršku MyRight organizacije. Kampanja ima za cilj da kroz različite javne aktivnosti u zajednici i putem medija upozna građane/ke o pravima svih osoba sa invaliditetom, o sposobnostima i vrijednostima osoba sa invaliditetom, kako bi se na taj način spriječila marginalizacija osoba sa invaliditetom i promijenile postojeće negativne predrasude o ovim građanima i građankama.

Kampanja #PonosniNaSebe ima za cilj podići svjesnost da su osobe sa invaliditetom jednako sposobne za velika djela i da invaliditet ne mora nužno spriječiti ljude da ostvare svoje snove. Primjera za ovo nalazimo u mnogim izuzetnim osobama sa invaliditetom koji su dali veliki doprinos umjetničkom, kulturnomi naučnom naslijeđu čovječanstva.

Profesor i naučnik Stephen Hawking je dao podršku kampanji #PonosniNaSebe i poručio da ako je on s bolešću motorike neurona od koje je potpuno paraliziran uspio u životu, onda to svakako mogu i drugi.

Fondacija Hellen Keller, američke gluhoslijepe književnice i političke aktivistice, i fondacija Frida Kahlo, meksičke likovne umjetnice, su takođe podržale kampanju #PonosniNaSebe.

MyRight ima dozvolu za korištenje fotografija Stephena Hawkinga, Helen Keller i Fride Kahlo.
Autorska prava za sav objavljeni materijal za kampanju #PonosniNaSebe (simbol, promotivni video, Press Release, vizuali, fotografije) pripadaju MyRight, i mogu se koristiti samo u svrhu promocije i podrške same kampanje.


 

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World