Slika. Zaklju?na zapaA3anja UN Komiteta o Inicijalnom izvjeA!taju Bosne i Hercegovine Zaključna zapažanja UN Komiteta o Inicijalnom izvještaju BiH

Usvojena od strane UN Komiteta na 17. sjednici (20. mart -12. april 2017.)

Slika povodom publikacije Tematska studija o pravu osoba s invaliditetom da u?estvuju u procesu donoA!enja odluka, MyRight 2017. Tematska studija o pravu OSI da učestvuju u procesu donošenja odluka

Dio izvještaja specijalne izvjestiteljice UN-a Cataline Devandas-Aguilar

Slika naslovne stranice publikacije Smjernice djelovanja u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, mart 2017. Smjernice djelovanja u skladu s Konvencijom o pravima OSI Ujedinjenih nacija

OPŠTI KOMENTARI KOMITETA ZA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM UN

Slika naslovne stranice IzvjeA!taja za drugi ciklus Univerzalnog periodi?nog pregleda Izvještaj za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Izvještaja pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz BiH

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World