16. August 2022. Seminari o doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava Vijeće za ljudska prava (HRC) je 12. jula 2021. usvojilo rezoluciju 47/11 o

UN Human Rights Council je 12. jula 2021. usvojilo rezoluciju 47/11 o "Doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava". U ovoj rezoluciji Vijeće je zatražilo od Visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) da organizuje seriju regionalnih seminara, po jedan za svaku od pet geografskih regija.

12. August 2022. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih - 12. avgust Grupna slika nastala ispred hotela Zlača na Zlači u blizini Banovića, tokom posljednjeg okupljanja aktiva mladih i drugih predstavnika koalicija od 29.06.--01.07.2022.

Glavni cilj obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih jeste ojačati međugeneracijsku solidarnost i saradnju, a to je bio jedan od glavnih motiva formiranja aktiva mladih 2018. godine u koalicijama koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH.

08. August 2022. Jačanje kapaciteta mladih žena koje se bave izgradnjom mira ... UN Women Bosnia and Herzegovina objavio je da je otvoren program

UN Women Bosnia and Herzegovina objavio je da je otvoren program "Jačanje kapaciteta mladih žena koje se bave izgradnjom mira u kompleksnim krizama", a prijaviti se mogu i mlade žene iz BiH.

26. Juni 2022. U čast rođenja Helen Keller ove sedmice podižemo svijest o gluhoslijepim osobama Slika Helen Keller sa porukom SAMI MOŽEMO TAKO MALO; ZAJEDNO MOŽEMO UČINITI MNOGO.

Helen Keller sedmica podizanja svijesti o gluhoslijepim osobama ove godine obilježava se od 26. juna do 2. jula.

08. Juni 2022. 15. Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Slika prezeta sa stranice UN-a, a nastala je tokom jedene od Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

15. Konferencija država članica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom se ove godine održava u periodu od 14. do 16. juna #COSP15

16. Maj 2022. S velikom tugom i u nevjerici se opraštamo od naše drage dr. Belme Goralije S velikom tugom i u nevjerici se opraštamo od naše drage saradnice i prijateljice dr. Belme Goralije.

Teško je pisati o Belmi zato što nedostaju riječi da je opišu na pravi način i sve ono što smo imali privilegiju iskusiti kroz našu zajedničku saradnju.    

MyRight je odlaskom Belme Gorlije pretrpio veliki gubitak – prije svega dobrog čovjeka a onda i saradnice.

S velikom tugom i u nevjerici se opraštamo od naše drage saradnice i prijateljice dr. Belme Goralije.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World