21. Mart 2024. Svjetski dan osoba s Down sindromom - 21. mart Slika banera Udruženja „Život sa Down sindormom FBiH“ za najavau panel-diskusije pod nazivom „Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama“, povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom – 21. marta.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom – 21. marta. danas je Udruženje „Život sa Down sindormom FBiH“ relizovalo panel-diskusiju pod nazivom „Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama“.

13. Mart 2024. CSW68 - 68. sjednica Komisije za položaj žena Slika povodom 68. sjednice Komisije za poloA3aj A3ena preuzeta sa web stranice UN Women.

„Ubrzanje postizanja rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica rješavanjem siromaštva i jačanjem institucija i finansiranja uzimajući u obzir rodnu perspektivu” prioritetna tema 68. sjednice Komisije za položaj žena, koja se održava od 11. do 22. marta 2024.

24. Januar 2024. Međunarodni dan obrazovanja - 24. januar Na slici je isje?ak stranice iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom posvećen ?lanu 24. Pravo na obrazovanje.

Bez inkluzivnog i pravičnog kvalitetnog obrazovanja i doživotnih mogućnosti za sve, zemlje neće uspjeti postići rodnu ravnopravnost i prekinuti krug siromaštva koji ostavlja iza sebe milione djece, mladih i odraslih.

04. Januar 2024. Danas se obilježava Svjetski dan Brajevog pisma – 4. januar Na slici je isje?ak naslovne stranice knjige

U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 2021. godine objavilo publikaciju "Život sa Brajem u dvanaest pisama”.

22. Novembar 2023. Sastanak Foruma žena s invaliditetom sa Gradskom upravom Bijeljina Na slici su tri predstavnice Foruma A3ena s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine „KOLOSIo i predstavnik Gradske uprave Grada Bijeljina tokom sastanka odrA3anog 22. novembra 2023. godine povodom poboljA!anja zdravstvene zaA!titi za A3ene s invaliditetom.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ 22. novembra 2023. godine održan je sastanak Foruma žena s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine „KOLOSI“ sa predstavnicima Gradske uprave Grada Bijeljina.

11. Oktobar 2023. Međunarodni dan djevojčica – 11. oktobar Na slici je Mitra Pantić, u?esnica naA!e kampanje #ProbudiSe za kvalitetno inkluzivno obrazovanje https://probudise.ba/

Ovaj dan ima za cilj skrenuti pažnju na važnost jednakih prava, obrazovanja i mogućnosti za djevojčice te podizanje svijesti o problemima s kojima se suočavaju.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World