29. August 2023. Vodič za žene za sigurnost na internetu Slika preuzeta sa web stranice https://www.vpnmentor.com/blog/the-empowering-internet-safety-guide-for-women/ za Vodič za žene za sigurnost na internetu. Ljubičasta pozadina na kojoj su tri stisnute ženske šake pored kojih sa lijeve strane piše The Empowering Internet Safety Guide for Women

“Vodič za žene za sigurnost na internetu” (The Empowering Internet Safety Guide for Women) koji možete naći na web stranici www.vpnmentor.com je napisan s namjerom da žene bezbijedno koriste internetom.

21. Juni 2023. Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja Slika preuzeta sa web stranice Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine nastala tokom konferencije na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“, organizovanoj od strane Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja je održana 20. i 21. juna 2023. godine, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

MyRight uzeo učešće na konferenciji na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“, organizovanoj od strane Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, 20. i 21. juna 2023.

12. Juni 2023. Inkluzivno obrazovanje - Imperativ za unapređenje ljudskih prava i održivi razvoj Slika sa zajedanja Konferencije država potpisnica UNCRPD, preuzeta sa https://social.desa.un.org/issues/disability/cosp/16th-session-of-the-conference-of-states-parties-to-the-crpd

Prateći događaj 16. zasjedanja Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom će se održati u sjedištu UN-a u New Yorku 13. juna 2023. u 17.30 CET. Događaj će se održati na engleskom jeziku, a prenositi će se putem interneta na UN TV.

08. Juni 2023. Konkurs za radove za izložbu fotografija na temu „Kultura dostupna svima” Slika sa izložbe radova tokom festivala

Izložba će biti predstavljena u okviru Međunarodnog filmskog festivala „Uhvati film – Banja Luka” koji će se održati od 12. do 14. oktobra 2023. godine. Konkurs za prijem radova biće otvoren od 6. juna do 6. jula 2023. godine.

21. Mart 2023. Međunarodni dan osoba s Down sindromom – 21. mart Na slici su tri djevojke od kojih je jedna djevojka sa Down sindromom. Slika je nastala tokom MyRight treniga za članice foruma žena s invaliditetom u Međugorju u oktobru 2022.

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s Down sindromom provodi se pod motom “Sa nama - a ne za nas” i temelji se na pristupu invaliditetu sa stanovišta ljudskih prava.

10. Decembar 2022. Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar PHOTO:@Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Tema obilježavanja ovog značajnog datuma za 2022. godinu je “Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve”.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World