05. Novembar 2018. Poziv za IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet Slika. MIUSA-ov (Mobility International USA) Ženski institut za liderstvo i invaliditet poziva žene sa invaliditetom da se prijave na IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet (Women's Institute on Leadership and Disability - WILD) koji će se održati u univerzitetskom gradu Eugene (Oregonu, SAD), od 13. jula do 3. avgusta 2019. Rok za prijavu je 30. novembar 2018.

Poziv za žene i djevojke sa invaliditetom da se prijave na MIUSA-ov (Mobility International USA) IX međunarodni Ženski institut za liderstvo i invaliditet.

26. Septembar 2018. Prezentacija Brošure za zdravstvene radnike na Medicinskom fakultetu Slika. Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci 26. septembra 2018. godine u saradnji sa Savezom MeNeRaLi održao je radionicu na temu izrade modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema osobama s invaliditetom, kroz obrazovni sistem.

Brošuru za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom predstavljena u okviru radionice koja je održana 26. septembra 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, organizovana u saradnji sa Savezom MeNeRaLi.

23. Septembar 2018. Međunarodna sedmica gluhih osoba i Međunarodni dan znakovnih jezika Slika. U periodu od 23. do 30. septembra 2018. godine se obilježava Međunarodna sedmica gluhih osoba (IWDeaf), a u sklopu ove sedmice, prvi put ove godine 23. septembar se obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika.

U periodu od 23. do 30. septembra 2018. godine se obilježava Međunarodna sedmica gluhih osoba (IWDeaf), a u sklopu ove sedmice, prvi put ove godine 23. septembar se obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika.

14. Septembar 2018. European Disability Forum otvorio konkurs za prijem fotografija za takmičenje Slika. European Disability Forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „Jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom“ 2018. Konkurs za prijem fotografija je otvoren do 1. oktobra 2018.

European Disability Forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „Jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom“ 2018. Konkurs za prijem fotografija je otvoren do 1. oktobra 2018.

10. Septembar 2018. Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene Slika. Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) usvojili zajedničku novu izjavu „Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom“

Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) usvojili zajedničku novu izjavu „Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom“.

07. Septembar 2018. SDGs u regijama UN: Angažman organizacija osoba s invaliditetom Slika. Evropski forum za invalidnost 11. septembra 2018. organizuje prvi u nizu online konferencija SDGs u regijama UN: Angažman organizacija osoba s invaliditetom.
Prijavite se za učešće!

European Disability Forum (EDF) sa oduševljenjem najavljuje prvi u nizu webinara o ciljevima održivog razvoja i angažmanu osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World