20. Juni 2019. Poziv na popunjavanje upitnika za OHCHR studiju o članu 8 UNCRPD Slika. Poziv na popunjavanje upitnika za OHCHR studiju o članu 8 UNCRPD. Nas slici su informacije o članu 8: INFORMISANJE JAVNOSTI O O INVALIDITETU Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Kancelarija visokog komesara za ljudska prava OHCHR priprema studiju o članu 8: INFORMISANJE JAVNOSTI O INVALIDITETU Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Upitnik potrebno dostaviti do 22. jula 2019.

10. Juni 2019. 12. Konferencija država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Slika. Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.

Danas se održava Forum civilnog društva koji predhodi 12. Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja se održava u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine u Sjedištu UN-a u New York-u.

27. Maj 2019. Obilježavanje 29. maja - Svjetskog dana multiple skleroze 2019 Slika. Organizacija članica Koordinacionog odobora udruženja osoba sa invaliiditetom Kantona Sarajevo, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo i ove godine će se priključiti globalnoj kampanji obilježavanja 29. maja Svjetskog dana multiple skleroze 2019. godine, kampanja na globalnom nivou je nazvana

Organizacija članica Koordinacionog odobora udruženja osoba sa invaliiditetom Kantona Sarajevo, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo i ove godine će se priključiti globalnoj kampanji obilježavanja 29. maja Svjetskog dana multiple skleroze 2019. godine.

23. April 2019. Webinar o pravu djece na porodicu prema UN CRPD Slika. European Network on Independent Living - ENIL i Disability Rights International organizuju webinar na temu „Porodica i integracija djece u zajednicu prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD): implikacije za grupne domove i stambeno zbrinjavanje po novim standardima ljudskih prava i nalazi iz istraživanja

Webinar na temu „Porodica i integracija djece u zajednicu prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD): implikacije za grupne domove i stambeno zbrinjavanje po novim standardima ljudskih prava i nalazi iz istraživanja". Webinar se održava 30. aprila 2019. godine.

21. Mart 2019. Obilježavanje 21. marta - Svjetskog dana osoba sa Down sindromom Slika. Udruženje Život sa Down sindromom FBiH je povodom 21. marta-Svjetskog dana osoba sa Down sindromom u Sarajevu organizovlo šetnju od trga ispred BBI Centra do Katedrale pod nazivom

Udruženje "Život sa Down sindromom FBiH" je povodom 21. marta - Svjetskog dana osoba sa Down sindromom, u Sarajevu organizovlo šetnju pod sloganom "Skupa u školskim klupama".

13. Mart 2019. Zakon o pristupačnosti usvojen od strane Evropskog parlamenta Slika. Zakon o pristupačnosti usvojen od strane Evropskog parlamenta 13. marta 2019. Prenosimo tekst objavljen na stranici Evropskog foruma osoba s invaliditetom – EDF koji je predvodio kampanju za usvajanje Zakona o pristupačnosti.

Prenosimo tekst objavljen na stranici Evropskog foruma osoba s invaliditetom – EDF koji je predvodio kampanju za usvajanje Zakona o pristupačnosti.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World