14. Septembar 2018. European Disability Forum otvorio konkurs za prijem fotografija za takmičenje Slika. European Disability Forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „Jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom“ 2018. Konkurs za prijem fotografija je otvoren do 1. oktobra 2018.

European Disability Forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „Jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom“ 2018. Konkurs za prijem fotografija je otvoren do 1. oktobra 2018.

10. Septembar 2018. Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene Slika. Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) usvojili zajedničku novu izjavu „Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom“

Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) usvojili zajedničku novu izjavu „Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom“.

07. Septembar 2018. SDGs u regijama UN: Angažman organizacija osoba s invaliditetom Slika. Evropski forum za invalidnost 11. septembra 2018. organizuje prvi u nizu online konferencija SDGs u regijama UN: Angažman organizacija osoba s invaliditetom.
Prijavite se za učešće!

European Disability Forum (EDF) sa oduševljenjem najavljuje prvi u nizu webinara o ciljevima održivog razvoja i angažmanu osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

26. August 2018. Konkurs za izložbu fotografija „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM” Slika. Međunarodni filmski festival „UHVATI FILM – BiH” raspisuje Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2018. godine.

Međunarodni filmski festival „UHVATI FILM – BiH” raspisuje Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”.

30. Juli 2018. Rezime prvog Globalnog samita o invalidnosti Slika. Rezime prvog Globalnog samita o invalidnosti, održanog 23. i 24. jula 2018. u Londonu

Više od 300 vlada, organizacija osoba s invaliditetom, međunarodnih agencija i kompanija iz privatnog sektora su potpisale Povelju za promjenu, otvoreno se obavezujući na zajednički rad i povećano uključivanju osoba s invaliditetom u svoje aktivnosti.

11. Juli 2018. Prvi panel HLPF2018 - Cilj 11: uključivanje osoba sa invaliditetom u društva Slika. Politički forum visokog nivoa (HLPF) ove godine se održava od 09. do 18. jula 2018. godine u sjedištu UN-a u Njujorku. Tema ovogodišnjeg foruma je

Politički forum visokog nivoa (HLPF) ove godine se održava od 09. do 18. jula 2018. godine u sjedištu UN-a u Njujorku. Tema ovogodišnjeg foruma je "Transformacija ka održivim i otpornim društvima".

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World