Završeno uvođenje Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom u Općoj bolnici

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo je prva ustanova koja je od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dobila riješenje o fokusiranoj akreditaciji prema Inkluzivnim standardima za za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Slika. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah NakašPilot projekat uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš" trajao je dvije godine, tokom kojih su urađeni mnogi građevinski i drugi radovi i edukacija osoblja, koji će olakšati pristup zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama osobama s invaliditetom.

U saradnji sa AKAZ-om, predstavnici osoba s invaliditetom su kroz program MyRight- Empowers people with disabilities u BiH, bili aktivno uključeni u sam proces izrade Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) koje je u Bosni i Hercegovini prva pilotira Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Više informacija o početku pilotiranja ISOSI na slijedećem linku: http://myright.ba/press-konferencija-pilotiranje-inkluzivnih-standarda-za-osi-u-opcoj-bolnici

MyRight je u okviru programa jačanja kapaciteta i zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini u predhodnom projektnom ciklusu razvio saradnju sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu.

Više na: http://www.akaz.ba/i na https://www.obs.ba/

INKLUZIVNI STANDARDI ZA OSOBE SA INVALIDITETOMAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World