Press konferencija - Pilotiranje Inkluzivnih standarda za OSI u Općoj bolnici

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu prva je zdravstvena ustanova u FBiH koja će početi s pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovo su prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija-bolnica, i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom.

Slika. Press konferencija povodom pilotiranja Inkluzivnih standarda za OSI u Općoj bolnici, 11. decembar 2017. Sarajevo

Osim što je ovaj proces važan za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti, ovim se provode i obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je BiH dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.

O pilotiranju Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" na press konferenciji održanoj u ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine, u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" govorili su direktor Opće bolnice prim. dr. Zlatko Kravić, direktor AKAZ-a doc. dr. Ahmed Novo i dr. Belma Goralija predstavnica MyRight.

"Želja nam je da uspješno pilotiramo ISOSI i preporučimo ih za primjenu u cijeloj FBiH pa i šire tako što će ova bolnica postati ogledna zdravstvena ustanova i primjer drugima na koji način se efikasno sprovode obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom, te šta ustanova treba konkretno da napravi", rekao je doc. dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Ono što je važno napomenuti jeste i to, da su u izradi Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), učestvovale same osobe s invaliditetom, predstavnici 65 organizacija osoba sa invaliditetom koje čine pet kaolicija,  koje djeluju u okviru programa MyRight.

MyRight je u okviru programa jačanja kapaciteta i zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini razvio saradnju sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu.

Više na: http://www.akaz.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World