Zagovaračke akcije Foruma ŽSI TK - Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja

Panel – diskusija na temu "Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja” održana je 23. aprila 2024. godine u Tuzla, uz učešće predstavnika/ca institucija, organizacija i predstavnica Foruma žena sa invaliditetom TK.

Slika panelistica Izazove u radu na panel - diskusiji podijelile su panelistice: voditeljica sigurne kuće Udruženja građana "Vive Žene” Danijela Huremović, inspektorica u Odsjeku za Edukaciju pri uredu Direktora Uprave policije MUP-a TK mr.sci. Alma Kovačević i aktivistica u pokretu osoba sa invaliditetom dr.sci. Zumreta Galijašević – Baluković.

Prisutni su imali priliku čuti važna iskustva o tome kako izgleda put kada se žena sa invaliditetom odluči da potraži pomoć, da kaže stop nasilju, kroz prvi korak i obraćanje za pomoć organizaciji, centrima za socijalni rad i sl. Također, učesnici su upoznati sa zakonskom regulativom i značajem prijave nasilja.

Diskutovalo se o potrebi osnaživanja žena sa invaliditetom kako bi mogle prepoznati da su žrtve nasilja i reagovati i biti spremne da prijave nasilje. U aktivnoj diskusiji je istaknuto da je potrebno u većoj mjeri raditi na uspostavljanju servisa podrške za žene sa invaliditetom koji će prepoznati i uvažiti specifičnosti kroz adekvatnu i pristupačnu zaštitu od nasilja za žene sa invaliditetom. Podijeljeno je da institucije u većoj mjeri aktivno rade na poboljšanju uslova za žene sa invaliditetom, realizuju se edukacije za zaposlenike s ciljem povećanja kapaciteta i resursa kada je riječ o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom.

Sliaka učesnica/ka tokom panel - diskusije

Vodeća organizacija Koalicije OOSI TK, Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla organizovao je panel – diskusija u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom Tuzlanskog kantona u okviru zagovaračkih akcija.

Forumi žena s invaliditeom zagovaračke akcije realizuju kao dio aktivnosti projekta „Ovdje sam-vidljiva i ponosna" koji se provodi u okviru MyRight program zajedničkih aktivnosti.

Panel – diskusija je realizovana i uz podršku drugih donatora u okviru projekata koje realizuje I. C. Lotos Tuzla.

#ZaSnažnijiGlasŽena #VisibleAndProud #AdvocacyInitiatives

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#NištaoNamaBezNas #GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World