Zagovaračke akcije Foruma ŽSI KS - analiziranje Zakona o peronalnoj asistenciji

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo, organizovao je 17. aprila 2024. godine okrugli sto na temu "Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom".

Na slici su članice Foruma žena s invaliditetom KS te drugi učesnici i učesnice okruglog stola u sali TMP-a u Sarajevu 17. aprila 2024.

Na okruglom stolu je analiziran radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji, u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su u okviru svojih aktivnosti pripremili Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Forum žena sa invaliditetom KS.

Na slici su članice Foruma žena s invaliditetom KS te drugi učesnici i učesnice okruglog stola u sali TMP-a u Sarajevu 17. aprila 2024. U radu okruglog stola pored prestavnika/ca KOOKS i predstavnica Foruma žena s invaliditetom KS , učestvovao je pomoćnik ministrice za rad i socijalne politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Miralem Dedović, sa saradnicima, predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad, općinskih službi socijalne zaštite, predstavnici općina Stari Grad i Ilidža.

Na okruglom stolu je detaljno analiziran predloženi tekst Zakona o personalnoj asistenciji, te definisani određeni prijedlozi za njegovo unapređenje. Nakon što se navedeni Zakon pripremi u skladu sa prijedlozima, dostaviće se nadležnom ministarstvu na daljnju proceduru.

Okrugli sto je organizovan u okviru zagovaračkih akcija Foruma žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Forumi žena s invaliditeom zagovaračke akcije realizuju kao dio aktivnosti projekta „Ovdje sam-vidljiva i ponosna" koji se provodi u okviru MyRight program zajedničkih aktivnosti.

 

#ZaSnažnijiGlasŽena #VisibleAndProud #AdvocacyInitiatives

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#NištaoNamaBezNas #GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World