XII Konferencija država potpisnica UN CRPD - Poziv za prijavu panelista

Dvanaesta Konferencija država potpisnica (COSP) Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) održat će se od 11. do 13. juna 2019. godine u sjedištu UN-a u New Yorku. U ponedjeljak, 10. juna, se održava CRPD forum civilnog društva koji će upotpuniti Konferenciju.

Glavna tema konferencije je "Osiguranje uključivanja osoba sa invaliditetom u svijet koji se mijenja kroz provedbu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom". Tri okrugla stola će se baviti sljedećim temama:

1. Tehnologija, digitalizacija i ICT za osnaživanje i uključivanje osoba sa invaliditetom

2. Socijalna uključenost i pravo na najviši mogući standard zdravlja

3. Uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo kroz učešće u kulturnom životu, rekreaciji, slobodnom vremenu i sportu

Biro COSP-a je pozvao civilno društvo, putem mehanizma za koordinaciju civilnog društva (CSCM), da imenuje četiri panelista za svaki okrugli stol. Ove nominacije će potom razmotriti Biro. Nominacije upućene Birou ne garantuju učešće na okruglim stolovima.

Ako želite da imenujete paneliste za okrugli sto, možete popunite obrazac i podnijeti ga najkasnije do 10. februara 2019. godine.

Kriterijumi za nominaciju te online obrazac za prijavu panelista možete naći na sljedećim linku: https://www.surveymonkey.com/r/cosp2019-panelist?fbclid=IwAR3BI4CX2kNfBYkn_1msbQ0c8ODAMatpeOgtZtYlmS0DkbJoALFb69s3plY

Više informacija o XII Konferenciji država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom možete naći na web stranici International Disability Alliance na sljedećim linku: http://www.internationaldisabilityalliance.org/12th-cospAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World