Vidljive i ponosne na Međunarodni dan žena

Vodeći se ovogodišnjom temom obilježavanja Međunarodnog dana žena „Rodna ravnopravnost danas za održivo sutra", smatramo da je od izuzetne važnosti učešće žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom za njihovu buduću borbu za prava žena i rodnu ravnopravnost.

Na slici je Frida Kahlo čije nas naslijeđe i dalje inspiriše da slavimo sve žene koje svoju različitost ponosno ističu i afirmišuVjerujemo da će program mentorske podrške koji je trenutno u toku, otkriti ženama s invaliditetom koje učestvuju u njemu, njihovu skrivenu snagu te ih osnažiti i probuditi želju da se odlučno bore za svoja prava a protiv diskriminacije, predrasuda i rodne nejednakosti.

Program mentorske podrške je aktivnost projekta „Ovdje sam vidljiva i ponosna!"  kojeg finansira Švedske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida posredstvom Embassy of Sweden in Sarajevo.

Na slici je Frida Kahlo čije nas naslijeđe i dalje inspiriše da slavimo sve žene koje svoju različitost ponosno ističu i afirmišu.

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities

#GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

#IWD2022 

#GenderEqualityTodayForSustainableTomorrow


#MyRightBiH

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSInvaliditetomKantonaSarajevoAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World