Usvojen Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti 2018.-2020. za Grad Bijeljina

Skupština grada Bijeljina je na svojoj 19. sjednici održanoj 03. jula 2018. godine, jednoglasno usvojila Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti - LPAI 2018. - 2020. za Grad Bijeljina.

Slika. Usvojen Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti 2018. - 2020. za Grad Bijeljina, na 19 sjednici Skupštine Grada Bijeljina, ODRŽANOJ 03. jula 2018.

U predhodnom periodu Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Garda Bijeljina KOLOSI je u sklopu svojih redovnih aktivnosti, te kroz zajedničke aktivnosti Programa MyRight u BiH, uložila veliki rad i zalaganje kako na samoj izradi LPAI 2018.-2020., tako i na zagovaranju za njegovo usvajanje.

Predsatavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Garda Bijeljina KOLOSI iskazali su svoju veliku zahvalnost Skupštini i Gradskoj upravi Bijeljina u ime svih osoba sa invaliditetom iz ove lokalne zajednice, u nadi da će zajedno, u naredne tri godine poboljšati ostvarivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kako bi imale jednake mogućnosti u društvu.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World