Uloga organizacija slijepih u implementaciji UN CRPD u BiH

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovala je 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu konferenciju na temu "Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”.

Slika 1. Na slici su Fikret Zuko i Hamdo Kentra koji sjede za stolom a ispred njih su učesnici konferencije.

Učešće na konferenciji uzelo je oko 80 učesnika, članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih udruženja slijepih iz Federacije BiH, predstavnici Saveza slijepih RS, predstavnici vlasti, delegacija Saveza slijepih iz Štokholma, te predstavnice MyRight-BiH. 

Na konferenciji se razgovaralo o različitim temama koje su od važnosti za slijepe osobe, između ostalog o važnosti inkluzivnog obrazovanja za djecu oštećenog vida i uključivanju mladih slijepih osoba u rad udruženja.

Slika 2. Na slici su učesnici tokom konferencije u organizaciji Udruženja slijepih KS.

U nastavku pročitajte inspirativno izlaganje Amele Šekić predstavnice Saveza Udruženja Slijepih Građana Ze-Do Kantona tokom konferencije.

"KAKO MOTIVISATI MLADE SLIJEPE OSOBE DA SE AKTIVNIJE UKLJUČE U RAD UDRUŽENJA

Jedna od važnih pretpostavki opstanka Udruženja slijepih jeste veća uključenost mladih osoba u njihov rad. Bitno je da mladi ne budu samo broj na našim evidencijama nego ljudski potencijal koji ćemo znati i moći pravilno iskoristiti. Koliko je važno da se više radi na motivisanju i angažovanju mladih članova može vam pokazati i situacija koju smo mi imali u našem kantonu gdje su se dva naša općinska udruženja ugasila velikim dijelom iz razloga što lidere koji više iz objektivnih razloga nisu mogli obavljati svoje funkcije nije imao ko da zamjeni.

Zbog toga su nam potrebne aktivnosti podrške,osnaživanja i edukacija mladih a koje podstiču, promovišu i omogućavaju njihov aktivizam.

Naravno da svaki aktivizam prvenstveno potiče od pojedinca i njegove želje da bude promjena u društvu ali isto tako veliki uticaj imaju i vanjski faktori kao što su npr. porodica ili drugi aktivisti.

Trenutna situacija je takva da imamo puno mladih ljudi kojima nedostaje motivacije za većim uključivanjem u rad Udruženja. Motivirati mlade ljude nije lako niti jednostavno jer su to različiti ljudi koji imaju različite želje i strahove, različite faktore motivacije. Mlade ljude mogu motivirati različite stvari kao što su želja za uspjehom, usavršavanjem, želja da popune svoje slobodno vrijeme, prilika da sklope nova poznanstva, pohvala, novac, želja da mogu postati dio nečeg velikog i doprinijeti općem dobru, ili neka druga sitnica.

Važno pravilo koje treba imati na umu ukoliko želimo da motiviramo neku mladu osobu jeste da moramo da je saslušamo kako bi znali šta ta osoba želi, šta je plaši i sputava kako bismo znali prepoznati njen potencijal.

Udruženja kroz svoje aktivnosti treba da razvijaju pozitivno razmišljanje kod mladih ljudi. Potrebno im je pokazati šta se sve može postići ukoliko se ”pokrenu”.

Bitno je da naša udruženja održavaju veći nivo komunikacije sa svojim mladim članovima te da kontinuirano organizuju radionice koje će imati za cilj podsticanje mladih na veći angažman.

Kroz svoje aktivnosti udruženja bi trebala da i mladim članovima staknu sve prednosti koje sa sobom nosi njihov aktivizam. Da to nije samo rad u udruženju nego i prilika da nauče nešto novo, prilika da putuju, da upoznaju nove ljude ali ono najvažnije prilika da se njihov glas bolje čuje.

Da bi neka osoba imala motiva za rad neophodno je i da ona budu educirana, odnosno da stekne određeni nivo potrebnog znanja i vještina. Edukacija mladih je važna iz razloga da znaju artikulisati probleme i potrebe koje imaju.

Znanje je i glavna pretpostavka uspjeha. Kada ste uspješni u onome što radite to vas uvijek motivira da nastavite sa radom i da pomjerate svoje granice.

Zbog toga bi naša udruženja prilikom organiziranja edukacija bilo da govorimo o edukacijama pisanja projekata, javnog zagovaranja, rada na računarima sa govornim softverom i sl. trebalo da uključe što veći broj mladih članova.

Udruženja bi također trebala da kroz svoje programe intenziviraju rad sa porodicama kao jednim od ključnih faktora uključivanja mladih. Mišljenja i stavovi članova porodice imaju veliki uticaj na mlade ljude. Stoga nam porodica može biti od velike pomoći pri motivisanju neke mlade slijepe osobe ali nam može i odmoći ukoliko je zanemarimo.

Važan uticaj kada je riječ o motivisanju mladih osoba imaju i sadašnji lideri udruženja slijepih, koji nesumnjivo posjeduje ogromno praktično znanje i iskustvo i od kojih se može puno toga naučiti. Ali nužna je i njihova spremnost da pravilno usmjeravaju i da svoje znanje prenesu na mlađe članove. Upravo su prvo lideri mog Udruženja a kasnije i lideri drugih udruženja slijepih koje sam imala priliku da upoznam imali veliki uticaj na mojveći angažman.

Ja sam naime postala član Udruženja slijepih u Zenici tek sa svojih 25 godina i pune dvije godine jedina moja obaveza je biila da dođem u Udruženje jednom godišnje i da platim članarinu.

Nisam ja došla u Udruženje i rekla da želim da budem uključena u sam rad. Nego sam imala ljude u udruženju koji su mene podstakli da se više uključim.

Na samom početku mog angažmana nisam znala ništa niti kako funkcioniše udruženje, kako se pišu projekti niti kako se zagovara za prava. Ta se situacija naravno s vremenom promijenila jer sam imala oko sebe ljude koji su me ohrabrili, slali su me na razne edukacije, konferencije, okrugle stolove gdje sam imala priliku da puno toga naučim ali i da uspostavim nova poznanstva.

Međuljudski odnosi koji vladaju unutar udruženja također će imati veliki uticaj na to da li će neka mlada osoba odlučiti da se više uključi ili ne. Dobro radno okruženje, zdrav humor, razumjevanje koje vlada među ljudima u udruženju mogu biti veliki motiv za veći angažman.

Logično je da mladi ljudi osjećaju i određenu dozu straha od neuspjeha zbog nedostatka znanja i iskustva te ih često i to sputava i zato je jako bitno imati veći stepen razumjevanja i tolerancije za greške koje naprave na početku. Konstruktivni savjeti, ohrabrenje, nagrada i priznanja za rad svakako mogu biti vjetar u leđa za veći angažman.

Pružite priliku mladima da iznesu svoje ideje jer bitno je da oni osjete da su vrijedan dio tima.

Kod mladih ljudi treba razvijati shvatanje da svojim angažmanom u udruženjima imaju jedinstvenu priliku da unaprijede kako svoj položaj tako i položaj velikog broja drugih ljudi sa kojima dijele istu sudbinu.

Neminovno je da jednog dana dođe do smjene generacija i to nije nešto na šta možemo uticati. Ali možemo uticati na to da budemo spremni da kada se to desi postoje stručni mladi ljudi koji će nastaviti sa radom. Zato u narednom periodu naša udruženja treba da posvete više pažnje pitanju većeg angažmana mladih u svoj rad.”

Konferencija je organizovana u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija možete naći na web stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo na slijedećem linku: http://www.slijepi-sa.org.ba/

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbih/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World