Udruženje slijepih Kantona Sarajevo objavilo poziv za edukaciju

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti” organizuje edukaciju za korištenje čitača ekrana Jaws, u operativnom sistemu Windows 10.

Slika. Logo Udrženja slijepih Kantona SarajevoPlanirano vrijeme početka edukacije je 22. april 2021. godine, u 18:00 sati, a vodiće je Gradimir Kragić. 

Edukacija će se organizovati online preko Zoom platforme, a precizni termini edukacije će biti dogovoreni na prvom sastanku.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo poziva sve zainteresirane slijepe i slabovidne osobe sa područja na kojem se govore južnoslavenski jezici, bez obzira na njihovo mjesto prebivališta, da se prijave za ovu edukaciju Udruženju slijepih Kantona Sarajevo na email: usgks@bih.net.ba i telefon: 387 33 445 185.

Svim zainteresiranim osobama koje se prijave biće dostavljeni link za pristup edukaciji i ID broj događaja. Za osobe koje do sada nisu koristile Zoom platformu pružiće se adekvatna podrška.

Projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevorealizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske(SRF), finansiranom od strane MyRight.

 

Više informacija možete naći na facebook stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevoi na web stranici na slijedećem linku: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World