Štokholmski forum o rodnoj ravnopravnosti - Oblikovanje nove realnosti

U periodu od 15. do 17. aprila 2018. godine u glavnom gradu Švedske se odžava Štokholmski forum o rodnoj ravnopravnosti. Forum će pokrenuti civilno društvo, vlade, privatni sektor i akademske zajednice iz cijelog svijeta kako bi intenzivirali napore za rodnu ravnopravni u svijetu.

Slika. U periodu od 15. do 17. aprila 2018. održava se Štokholmski forum o rodnoj ravnopravnosti, predstavnica MyRight BiH uzet će učešćena ovom forumu

Forum se održava u duhu zajedničkog stvaranja i koristiti snagu i zamah UN Globalnih ciljeva. Rodna ravnopravnost se spominje kroz sve ciljeve i od suštinskog je značaja za održivi razvoj, mir i sigurnost.

Na forumu će biti pokrivena kritična pitanja, te će se tražiti zajednička rješenja za ljudskih prava žena i djevojčica, njihovog predstavljanja i pristupa resursima.

Forum je motivisan osećajem hitnosti. Održava se u trenutku kada smo svjedoci kako napredovanja, tako i pokreta koji ograničavaju prava žena i djevojaka. 

Predstavnica MyRight BiH uzet će učešće na ovom forum.

Forum organizuje Švedski institut u saradnji sa Švedskom vladom, Švedskom razvojnom agencijom za međunarodnu saradnju (Sida) i Švedskom vladininom agencijom za mir, sigurnost i razvoj (FBA).

Više informacija možete naći na sljedećem linku: http://genderequalworld.com/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World