Sporazum o pružanju stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom u HNK

„20.02.2020. je veliki datum za OSI u HNK, za njihove roditelje, za Udruženja, za Koaliciju HNK "Zajedno smo jači". (Citat dopisa terenskog koordinatora Koalicije HNK "Zajedno smo jači").

Slika. Slika sa potpisivanja Sporazuma o pružanju stomatoloskih usluga za osobama sa invaliditetom u Kantonu Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, 20. februara 2020.Jako smo ponosni što dijelimo sa vama vijest koju smo dobili od Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači" a koja se tiče potpisivanja Sporazuma o pružanju stomatoloskih usluga za osobame sa invaliditetom u ovom kantonu.

Sporazum o pružanju stomatoloskih usluga su potpisali predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, na čelu sa ravnateljom Radom Bošnjakom, je izdvojilo 300 000 KM za unapređenje pomenute usluge u zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom.

U ime Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači" zahvalila je predsjednica Udruge Vedri osmijeh, koja je ovom prilikom istakla je dobru saradnju ZZO HNK i Koalicije već više godina, koja je izmeđuostalog rezultirala ovim Sporazumom.

Članica Koalicije, Udruga "Vedri osmijeh takođe kroz različite projekte koje realizuje, već dugi niz godina zagovara sistemsko riješavnje stomatološke zaštite osoba sa invaliditetom.

Koalicija se takođe zahvaljuje svim akterima ovog Sporazuma i opet ističe njegovu veliku vrijednost za osobama sa invaliditetom u Hercehovačko-neretvanskom kantonu, te da će i dalje nastaviti dobru saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, na zadovoljstvo svih osiguranika, a posebno djece i mladih OSI.

Kroz kampanju #PonosniNaSebe upravo se radilo na poboljšanju saradnje koalicija sa zavodima zdravstvenog osiguranja i drugim zdravstvenim ustanovama u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite, usluga i pomagala za osobe sa invaliditetom.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World