Partnerska organizacija IC Lotos uzela učešće u 'Šetnji za slobodu' #FD2019

U organizaciji European Network on Independent Living u Briselu između glavnog sjedišta Evropske komisije, Berlaymona i zgrade Evropskog parlamenta se juče, 2. oktobra 2019. godine okupilo peko 400 osoba sa invaliditetom i drugih osoba koje su im dale podršku iz cijele Evrope u znak protesta u sklopu "Šetnje za slobodu" #2019FreedomDrive.

Slika. European Network on Independent Living Šetnja za slobodu - Freedom Drive 2019, 02. oktobar Brisel

Aktivisti, na čelu s Europskom mrežom za neovisni život - ENIL, imaju jedan glavni zahtjev: da se sredstva Evropske Unije prestanu trošiti na rezidencijalne institucije koje razdvajaju osobe sa invaliditetom i uskraćuju im pravo na samostalan život.

U ovogodišnjoj šetnji, kao i predhodnih godina uzeli su učešće i dali podršku i predstavnici partnerske organizacije Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla, u sklopu aktivnosti projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji implementiraju u partnerstvu sa Centrom za samostalni život "STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Slika. na slici su izmeđuostalih i predstavnici partnerske organizacije informativnog centra za osobe sa invaliditetom „lotos

„Glasno i ponosno",  „Nema više institucija", „Ne treba trošiti sredstva EU za segregaciju i izolaciju", „Naša sredstva naša prava" su glavne parole ovogodišnje šetnje Freedom Drive.

#OurFundsOurRights #IndependentLiviing #LoudAndProud #FD2019 #2019FreedomDrive #StrongerThanEver

Više informacija na web stranici European Network on Independent Living na sljedećem linku:  https://enil.eu/news/enil-press-release-hundreds-demand-end-to-segregation-of-disabled-people/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World