Šesti sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI TK

U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", 10. maja 2022. godine mentorica Adisa Kišić je online održala 6. sastanak sa ženama i djevojkama invaliditetom u okviru Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Slika desktopa tokom 6. zoom sastanka sa učesnicama mentorskog programa u koaliciji TKSastanku je prisustvovalo 11 učesnica a tema je bila: "Moda i društveni život žena s invaliditetom”. Učesnice su razmjenjivale iskustva o životnim navikama i posvećivanju pažnje ženskoj ljepoti i uključenosti u društveni život, zabavne aktivnosti, izlaske i druženje. Učesnicama je pružena motivacija za suočavanje sa izazovima koje nosi invaliditet i u ovoj sferi života, uz isticanje značaja prihvatanja invaliditeta i nastojanja da ih on ne sputava u ostvarivanju želja, planova i ciljeva kad je riječ o društvenom životu.

Također, u okviru teme je aktueliziran član 30. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom kojim se garantuje i priznaje pravo osobama s invaliditetom na sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu, na ravnopravnoj osnovi sa drugim osobama.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

 #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditeto #WomenWithDisabilities

#MentoringProgram #GenderEquality #SDG5 #LeaeNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevoAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World