Sedmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji KOLOSI

Slika nastala tokom sedmog sastanka mentorice sa ženama s invaliditetom u Bijeljini 14. maja, dok sjede za stolom blago okrenute prema osobi koja ih fotografiše, u pozadini je baner Koalicije KOLOSI Bijeljina.U oкviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!”, mentorica Slavena Rajić održala je sedmi mentorski sastanak sa ženama s invaliditetom u Koaliciji organizacija osoba s invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, 14. maja 2022. godine u Bijeljini.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom 

#WomenWithDisabilities #MentoringProgram #GenderEquality#SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH #Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na našim Facebook stranicama: Vidljiva &Ponosna i MyRight-BiH

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World