Sastanci predstavnika Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači”

Aktiva/Vijeća mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači” 23. juna 2020. godine održali su sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa" u Mostaru.

Slika 1: aktiv/vijeće mladih osoba sa invaliditetom koalicije oosi hnk/ž ”zajedno smo jači” 23. juna 2020. godine održali su sastanak u prostorijama vodeće organizacije koalicije, udruženju mladih „ružičnjaka-los rosalesa

Aktiv/Vijeće mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači” je u proteklom periodu povećalo broj članova sa 5 na 7. Novi članovi su Petra Zovko iz Čitluka i Mislav Buntić iz Mostara. Aktiv je takođe pokrenuo inicijativu saradnje sa drugim udruženjima mladih u HNK/Ž.

Sastanak je vodila Harisa Memić, predsjednica Aktiv/Vijeće mladih osoba sa invaliditetom Koalicije OOSI HNK/Ž ”Zajedno smo jači”.

Predhodni dan, 22. juni 2020. godine predstavnici Koalicije su održali redovni sastanak na kojem se između ostalog razgovaralo o pronalaženju najboljeg modela rada s mladim osobama sa invaliditetom unutar organizacija članica Koalicije.

Slika 2. predstavnici koalicije „zajedno smo jači

Nako redovnog sastanka održan je i konsultativni sastanak sa predstavnicima Odbora za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za obrazovanje), a tema je bila član 24 UN Konvencije i inkluzivno obrazovanje u praksi.

Slika 3. 22. juna 2020. godine održan je konsultativni sastanak predstavnika Koalicije sa predstavnicima Odbora za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za obrazovanje), a tema je bila član 24 UN Konvencije i inkluzivno obrazovanje u praksi.

Sastanci su realizovani u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više informacija o aktivnostima koje realizuje Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž ”Zajedno smo jači" na web stranici vodeće oreganizacije Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa" na slijedećem linku: https://ruzicnjak-mostar.com/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World