Sastanak Vijeća mladih Koalicije ‘Zajedno smo jači’

Aktiv/Vijeće mladih Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači” 22. aprila 2021. godine je održao sastanak u Udruženju mladih "Ružičnjaka-Los Rosalesa”,  zajedno sa drugim predstavnicima Koalicije. 

Slika je nastala tokom sastanka Aktiva/Vijeća mladih OSI Koalicije HNK/Ž, 22. aprila 2021. u Udruženju mladih Ružičnjaka-Los Rosalesa.Na sastanku je analiziran Plan aktivnosti za 2021. godinu, te su dogovorene aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sastanak je ralizovan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više informacija možete naćina web stranici vodeće oreganizacije Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači", Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa" na sljedećem linku: https://ruzicnjak-mostar.com/analiza-plan-aktivnosti-vijeca-za-2021-godinu/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World