Sastanak u okviru projektnih aktivnosti partnerske organizacije I.C. Lotos

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos" Tuzla 11. februara 2021. godine održala je sastanak sa predstavnicama Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Vijeća roditelja.

Slika. artnerska organizacija informativni centar za osobe s invaliditetom „lotos

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima buduće saradnje sa roditeljima s ciljem povećanja svijesti o ispravnoj percepciji pitanja invalidnosti, o svojim potrebama i sposobnostima njihovih članova porodice koji imaju invaliditet.

Zajednički cilj na kojem će se raditi je jačanje kapaciteta i uslova za što samostalniji život osoba s invaliditetom, uz potrebnu podršku roditelja, na način da svi imaju vlastiti izbor i kontrolu nad svojim odlukama, a čime će se doprinijeti i kvaliteti života samih roditelja.

Dogovoreni su zajednički programi podrške i učešće na Peer Support sastancima roditelja koji se odvijaju u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" koji Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla realizuje u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan, finansiranom od strane MyRight- Empowers people with disabilities u okviru programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete naći na facebook stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla i na web stranici na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World