Sastanak u Mostaru u cilju predstavljanja "Indikatora" i kampanje #ProbudiSe

Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači” 26. novembra 2020. godine organizovao je sastanak u cilju predstavljanja "Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” te kampanje #ProbudiSe , predstavnicima obrazovnih institucija te drugim relavantnim akterima u ovoj oblasti u Hercegovačko neretvanskom kantonu/županiji.

Slika. Odbor za praćenje primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž Na sastanak su bili pozvani svi relevantni akteri koji mogu doprinijeti razvoju situacije od studentskih zborova, univerziteta, pa do ministra i odgovornih iz ministarstva obrazovanja, međutim sastanku se isti nisu odazvali, što svakako govori u prilog situaciji inkluzivnog obrazovanja u ovom kantonu/županiji.

Predstavnici odbora i Koalicije "Zajedno smo jači” izrazili su nezadovoljstvo stanjem inkluzivnog obrazovanja i iskazanim nemarom institucija, te ponovo podvukli potrebu ugradnje UN Konvencije o pravia osoba sa invaliditetom u zakonodavstvo obrazovnog sistema HNK/Ž, i korištenju "Indikatora” koji će samo olakšati mjerenje stepena primjene inkluzije u praksi.

Slika. Isječak iz letka za promociju važnosti inkluzivnog obrazovanja nastao u okviru kampanje #ProbudiSe, za potrebe Koalicije Više informacija možete naćina web stranici vodeće oreganizacije Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači", Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa" https://ruzicnjak-mostar.com/.

Hvala bljesak.info na profesionalno urađenom prilogu tokom ovog sastanka. Isti možete naći na sljedećem linku: https://bit.ly/37kcAmw

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači" aktivnosti realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetomAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World