Sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 20. novembra 2020. godine održalo je sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj. Sastanak je realizovan u prostorijama Općine Tešanj, uz prisustvo predstavnika Udruženja slijepih Tešanj i načelnika g. Suada Huskića.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 20. novembra 2020. godine održalo je sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Tešanj. Sastanak je realizovan u prostorijama Općine Tešanj, uz prisustvo predstavnika Udruženja slijepih Tešanj i načelnika g. Suada Huskića.Sastanak je realizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija možete naći na facebook stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i na web stranici na slijedećem linku: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World