Sastanak sa Koalicijom OOSI Tuzlanskog kantona i članicama Foruma žena

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" 03. novembra 2022. godine u prostorijama vodeće organizacije Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlasnkog kantona, Informativnog centra za osobe s invaliditetom "Lotos” Tuzla, održan je sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije i članicama Foruma žena s invaliditetom.

Slika je nastala tokom sastanka U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!

Tema sastanka je bila budući rad i djelovanje Foruma žena sa invaliditetom iz TK, nakon provedenog mentoring programa i prethodnog uspostavljanja foruma u pet koalicija u BiH, te ralizacije treninga za članice foruma.

Sa članicama Foruma se razgovaralo o najvećim problemima na čijem rješavanju je potrebno raditi, kako bi bile snažnije i vidljivije u društvu. U narednom periodu će unutar Foruma, uz podršku Koalicije, odlučiti o tome šta će biti fokus djelovanja Foruma u narednoj godini kroz ovaj projekat.

Slika je nastala tokom sastanka U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!

Sveobuhvatni cilj projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" je povećana implementacija prava žena i djevojaka s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Uključivanje žena s invaliditetom u organizacije osoba s invaliditetom i procese zagovaranja je od velikog značaja jer će one taj način dobiti priliku i povećati mogućnosti da aktivno i direktno utiču na bolje poštovanje prava koja su im garantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Aktivnim učešćem žena s invaliditetom u organizacijama takođe se osigurava smanjenje rizika od mnogostrukih oblika diskriminacije i nasilja kojima su žene s invaliditetom evidentno više izložene od muškaraca ili žena bez invaliditeta.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie  #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World