Sastanak sa Koalicijom OOSI HNK “Zajedno smo jači” i članicama Foruma žena

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" 04. novembra 2022. godine u prostorijama vodeće organizacije Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačk-neretvanskog kantona, Udruženju mladih "Ružičnjaka-Los Rosalesa” u Mostaru, održan je sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije i članicama Foruma žena s invaliditetom OOSI HNK.

Slika nastala tokom sastanka 04. novembra 2022. godine u prostorijama vodeće organizacije koalicije organizacija osoba s invaliditetom hercegovačk-neretvanskog kantona, udruženju mladih

Tema sastanka je bila budući rad i djelovanje Foruma, nakon provedenog mentoring programa i prethodnog uspostavljanja foruma u pet koalicija u BiH, te ralizacije treninga za članice foruma.

Sveobuhvatni cilj projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" je povećana implementacija prava žena i djevojaka s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Slika nastala tokom sastanka 04. novembra 2022. godine u prostorijama vodeće organizacije koalicije organizacija osoba s invaliditetom hercegovačk-neretvanskog kantona, udruženju mladih

Uključivanje žena s invaliditetom u organizacije osoba s invaliditetom i procese zagovaranja je od velikog značaja jer će one taj način dobiti priliku i povećati mogućnosti da aktivno i direktno utiču na bolje poštovanje prava koja su im garantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Aktivnim učešćem žena s invaliditetom u organizacijama takođe se osigurava smanjenje rizika od mnogostrukih oblika diskriminacije i nasilja kojima su žene s invaliditetom evidentno više izložene od muškaraca ili žena bez invaliditeta.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality#SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World