Sastanak Odbora za praćenje primjene člana 24 UNCRPD u Doboju

U prostorijama Udruženja paraplegičara regije Doboj 22. avgusta 2019. godine održan je sastanak posebnog Odbora za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom grada Doboj.

Slika. U prostorijama Udruženja paraplegičara regije Doboj 22. avgusta 2019. godine održan je sastanak posebnog Odbora za prećenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Na slici se nalazi pet osoba koje sjede za stolom. Divje ženske osobe i tri muške, koji su članovi Odbora. Na stolu se nalate dokumenti koje prate članovi tokom sastanka.Odbori za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom formirani su u pet koalicija tokom 2018. godine u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti kao dio strategije „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021".

Prisutnima na sastanku su prezentovane planirane aktivnosti Odbora, usaglašen prijedlog rada Odbora za naredne 2 godine, te dogovoreni koraci u vezi sa predstojećim aktivnostima.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj sastanak je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World