Sastanak Koalicje organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 10. aprila 2019. godine je održala sastanak u prostorijama vodeće organizacije koalicije, Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla.

Slika 1. Sastanak Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona, 10. april 2019.

Na sastanku se razgovaralo o predstojećim planiranim aktivnostima u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija za 2019. godinu, te nastavaku saradnje i pregovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o Posebnom programu dodjele pomagala, poboljšanju Liste i unapređenju ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World