Sastanak Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

Slika 1. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina

Važniji zaključci sa sastanka koalicije su sljedeći:

 

  • Odbor za obrazovanje treba se uključiti u analizu online nastave na području Grada Bijeljine;
  • Odbor za obrazovanje treba napraviti kratke smjernice vezane za inkluzivno obrazovanje zbog promijena u realizaciji nastave zbog pandemije COVID-19;
  • Potrebno koristiti Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliidtetom;
  • Potrebno održati zajedničke sastanke odbora za obrazovanje sa Udruženjem građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin” i Udruženjem „Porodični krug" iz Bijeljine;
  • Na sastanku podnesen izvještaj o formiranoj radnoj grupi od strane gradonačelnika za izradu LPAI period 2021.-2023. godine za Grad Bijeljina, uz podršku „UDAS-a" Banja Luka, a u sklopu projekta „Ravnopravno različiti";

Slika 2. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 17. novembra 2020. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” BijeljinaU okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija formirana je radna grupa od strane pet koalicija iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Doboja i Bijeljine za izradu „Pozicionog dokumenta” za predstavljanje osoba s invaliditetom u javnosti u koju je na prijedlog koalicije KOLOSI uključen predsjedavajući Novo Trifunović;

Dogovoreno da Aktiv mladih koalicijedo kraja godine u saradnji sa UREM „Siguran korak" Bijeljina, preda jedan zahtjev Gradskoj upravi Bijeljina, radi pokretanja inicijative za rješavanje prioritenih problema mladih i mladih sa invaliditetom vezano za njihov društveni položaj;

Na sastanku su dogovorene aktivnosti povodom Međunarodnog dana osoba s invaliidtetom 3. decembra, koji se treba organizovati u skladu sa preporukama Kriznog štaba i situaciju vezanu za COVID-19.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI aktivnosti realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na facebook stranici MyRight-BiH na slijedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbihAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World