Sastanak Koalicije KOLOSI i Foruma žena s invaliditetom

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna",  04. septembra 2023. godine održan je radni sastanak članica Foruma žena s invaliditetom zajedno sa drugim predstavnicama/cima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI. Sastanak je održan u prostorijama Koalicije KOLOSI Bijeljina.

Slika nastala tokom sastanka

Na sastanku je predstavljen i analiziran dosadašnji Plana implementacije aktivnosti (AIP) za 2023. godinu,  vezano za  završene radionice za psihološko osnaživanje žena s invaliditetom i rada servisa za zapošljavanje žena s invaliditetom u okviru Foruma žena. 

Predstavnici Koalicije su se zahvalili psihologinji Ivani Josić Jež, koja je bila angažovana za vođenje  radionica. Na sastanku su dogovorene tehničke pripreme za okrugli sto o mogućnostima zaposlenja žena s invaliditetom te tehničke pripreme za održavanje radionice oko definisanja prioriteta za oslobađanje plaćanja participacije za socijalno ugrožene žene s invaliditetom.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u 2022. godini u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World