Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 19. septembra 2018. godine održala je sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla.

Slika. Sastanak Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona, 19. septembar 2018.

Tokom sastanka se razgovaralo o Planu implementacije aktivnosti koalicije, te je sačinjen urnek upitnika za mapiranje maladih osoba sa invaliditetom, čiji će se konačan sadržaj biti usaglašen shodno prijedlozima i sugestijama svih pet koalicija u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu.

Sastanak je održan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World