Sastanak i radionica članica Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI HNK

U vodećoj organizaciji Koalicije OOSI HNK „Zajedno smo jači", Udruženju mladih "Ružićnjaka – Los Rosalesa” u Mostaru održan je redovni sastanak i radionica za članice Foruma žena s invaliditetom ove Koalicije.

Slika članica Foruma tokom radionice održane u Udruženju mladih Ružičnjaka u Mostaru 29. avgusta 2023.Nakon ljetnog odmora članice Foruma su aktivno učestvovale u učenju o medijskoj pismenosti, primanju informacija, dijeljenju istih, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama s invaliditetom.

Zaključak koji je proizašao sa radionice je "Nulta tolerancija na nasilje, treba ga razotkrivati i prijavljivati, koje god vrste nasilje bilo”.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u 2022. godini u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Slika članica Foruma tokom radionice održane u Udruženju mladih Ružičnjaka u Mostaru 29. avgusta 2023.
Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight 

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World