Sastanak Foruma žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" " Forum žena sa invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 25. septembra 2023. godine održao treći sastanak.

Slika nastala tokom sastanka 25. septembra u TMP-u, na slici je predsjednica Foruma i predsjednik KOOKS te još pet članica Foruma ŽSI

Na sastanku se diskutivalo o provedenim aktivnostima, izabrana je nova potpredsjednica Foruma i razgovarano je o aktivnostima koje treba provesti u narednom periodu. Posebna pažnja je posvećena organizovanju okruglog stola iz oblasti zdravstvene zaštite.

Slika nastala tokom sastanka 25. septembra u TMP-u, na slici je predsjednica Foruma i predsjednik KOOKS te članice Foruma ŽSI

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" finansiran je od 2021. godine kroz programa MyRight, od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, putem Švedske ambasade u Sarajevu i Kahane fondacije, od maja 2023. godine.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam#VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World