Sastanak Foruma žana s invaliditetom Koalicije OOSI TK

Forum žena s invaliditetom Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona koji je osnovan u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" održao je prvi sastanak 24. februara 2023. godine u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom "Lotos" Tuzla. 

Grupna slika članica foruma u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom

Na sastanku se razgovaralo o budućem radu Foruma i aktivnostima čija realizacija je planirana u narednih 10 mjeseci. Članice Foruma su izrazile veliku zainteresovanost i motivisane su da aktivno učestvuju u svim budućim aktivnostima.

Sastanku su se pridružile i predstavnice organizacije GirlThing. Predstavljen je rad organizacije GirlThing koja pruža prilike za razvoj mladim djevojkama i ženama kroz edukacije i projekte koji povećavaju njihovo samopouzdanje i nadahnjuju ih da svoju karijeru ostvare u IT sektoru. Članicama Foruma je pružena prilika za učenje i razvoj digitalnih vještina u narednom periodu i dogovoreno je učešće žena s invaliditetom na radionicama iz te oblasti.

Slika članica foruma i predstavnica organizacije GirlThing tokom sastanka u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom

Forumi žena s invaliditetom su formirani u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u 2022. godini u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World