Sastanak članica Koalicije organizacija osoba s invaliditetom KOLOSI

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 4. maja 2021. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina.

Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 4. maja 2021. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” BijeljinaZaključci sa sastanka koalicije su sljedeći:

· Određeno lidersko udruženje koalicije koje će potpisati ugovor o trogodišnjem projektu sa MyRight-om a koji finansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini. 

· Za dvije tematske studijske posjete u svrhu učenje i razmijene iskustva među koalicijama, predložene dvije Dobojska i Sarajevska koalicije. Dogovoreno da se ove dvije koalicije posjete do kraja mjeseca juna 2021. godine.

· Definisani materijali za trening Monitoring za UN Konvenciju o pravima osoba s inavliditetom i predloženi članovi 19. 24. i 27. koji će se obraditi na dvodnevnoj radionici u drugoj polovini maja 2021. godine. Za trenere radionice predloženi članovi odbora za obrazovanje Tanja Milinković i Ranko Rankić. Trening će biti namjenjem mladim osobama s invaliditetom i drugim predstavnicima koalicije.

· Dogovoreno da Aktiv mladih u narednom periodu radi na proširenju baze mladih osoba s invaliditetom, saradnje sa drugim organizacijama mladih, radi na jačanju mladih u korištenju društvenih mreža, radu mladih sa medijima i radu su raditeljima mladih osoba s invaliditetom.

· Dogovoreno da Odbor za obrazovanje u ovoj godini nastavi aktivno raditi na predstavljanju "Indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom" i pojednostavljenom predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja predstavnicima institucija, organizacijama, roditeljima djece s invaliditetom i medijima. Odbor za obrazovanje će raditi na zagovaranju za izdvajanje sredstava iz budžeta za inkluzivno obrazovanje.

· LPAI za 2021.-2023. godinu za Grad Bijeljina je izrađen i u fazi je štampanja a nakon toga bit će dostavljen Skupštini grada Bijeljina na usvajanje. 

· Od strane predstavnika Gradske uprave Bijeljina na sastanku prisutnim podjeljene informacije za Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina.

 

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI aktivnosti realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbihAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World