Sastanak Aktiva mladih osoba s invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina

Aktiv mladih osoba s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI održao je redovni redovni sastanak 10. maja 2021. godine. 

Slika. Aktiv mladih osoba s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI održao je redovni redovni sastanak 10. maja 2021. godineNa sastanku je planirana realizacija aktivnosti po programu zajedničkih aktivnosti MyRight za period 2021. godina, te je usaglašeno da Aktiv mladih ne želi mijenjati svoje dosadašnje rukovodstvo i da u potpunosti podržava dosadašnji i budući rad koalicije KOLOSI.

Aktiv mladih osoba sa invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina sastanak je održaou okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World