Ručni radovi članica Foruma ŽSI regije Doboj predstavljeni na sajmu u Tesliću

Članice Foruma žena organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj su 09. avgusta 2023. godine predstavile svoje ručne radove na sajmu "Plodovi sela - domaće je najbolje” u Tesliću.

Slika članica foruma žena s invaliditetom regije doboj i njihovog štanda sa ručnim radovima tokom sajma Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj u saradnji sa svojim Forumom žena s invaliditetom u okviru projekta "Ovdje sam – vidljiva i ponosna” organizuje radionice ekonomskog osnaživanja žena sa invaliditetom te kao rezultat tih radionica nastaju predivni ručni radovi koje članice predstavljaju na različitim sajmovima u svojim lokalnim zajednicama.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u 2022. godini u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 

 

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World