Realizovan okrugli sto u organizaciji Koalicije Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 20. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu.

Slika 1. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je u Tuzli 20. decembra 2019. godine organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu

Okrugli sto je bio prilika da se predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlasnkog kantona, zajedno sa ostalim predstavnicima civilnog društva kao i sa predstavnicima resornih ministarstava i nadležnih službi upoznaju o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu, Člana 9 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama i komentarima UN Komiteta za praćenje primjene UN Konvencije, koje je naša država dobila na spomenuti član kao i Člana 24 UN Konvencije a vezano za inkluzivno obrazovanje.

Slika 2. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je u Tuzli 20. decembra 2019. godine organizovala okrugli sto o značaju izdvajanja budžetskih sredstava za razumnu prilagodbu

Okrugli sto je realizovan u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World