Razmjena iskustava među koalicija i organizacijama tokom studijske posjete

Predstavnice i predstavnici Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlasnkog kantona i njihovog Aktiva mladih osoba s invaliditeteom boravili u Mostaru od 12. do 14. decembra 2022. godine u cilju u studijske posjete organizacijama iz Koalicije OOSI „Zajedno smo jači".

Slika nastala tokom posjete u Udruženju mladih Ružičnjaka Los Rosalesa od 12-14. dec 2022, MostarTokom posjete održana je promocija Modela rada s mladim osobama s invaliditetom i njihovim roditeljima, nastao u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH” kojeg vodeća organizacija I.C. "Lotos” implementira u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL – Švedska.

O postignućima i iskustvima iz učešća u projektu su na promociji govorile Šefika Mujić, kao i njena majka, potvrđujući važnost uključivanja i roditelja u proces osnaživanja i jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom za samostalan život.

Pored Udruženja mladih „Ružičnjaka - Los Rosalesa", tokom boravka u Mostaru predstanice/ci Koalicije OOSI TK posjetili i Udruženje "Naša djeca - Our Kids”, s kojima se razgovaralo o mogućnostima za samostalan i kvalitetan život mladih osoba s invaliditetom, kao i o rezultatima rada.

Slika nastala tokom posjete u Udruženju mladih Ružičnjaka Los Rosalesa od 12-14. dec 2022, MostarU povratku iz Mostara, posjetili su TMP d.o.o. Sarajevo - Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Sarajevu.

Studijska posjeta je realizovana u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" za 2022.

Više informacija i slika na sljedećem linku: 
https://www.facebook.com/iclotos


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World