Radionica za mlade osobe sa invaliditetom u organizaciji KOO KS

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08. juna 2019. godine organizovao jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom na temu „Prepoznavanje vlastitog identiteta”.

Slika. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08. juna 2019. godine organizovao jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom na temu „Prepoznavanje vlastitog identiteta”

Program radionice je bio koncipiran kako bi mlade osobe sa invaliditetom lakše prihvatile svoj invaliditet, te se ohrabrile da se više angažuju u svojim udruženjima, na zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom. 

Učesnici radionice su pokazali veliki interes da se i u buduće uključe u razne oblike edukacije, koje se organizuju u udruženjima ili na nivou KOO KS.

Slika 2. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08. juna 2019. godine organizovao jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom na temu „Prepoznavanje vlastitog identiteta”.

Tehnički organizator radionica je bila vodeća organizacija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, radionicu je vodila trenerica Amna Alispahić.

Radionica za mlade osobe sa invaliditetom je održana u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World