Radionica za izradu Plana i programa aktivnosti Foruma žena s invaliditetom

U periodu od 28. do 30. novembra 2022. godine u Sarajevu, MyRight je organizovao radionicu na temu „Izrada Plana i programa aktivnosti Foruma žena s invaliditetom koje djeluju unutar Koalicija".

Slika učesnica/ka nastala tokom radionice

Učesnice/i radionica su bile članice Foruma žena s invaliditetom i projekt koordinatori/ce iz pet partneskih koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Uz podršku trenera Zlatka Sarića, projekt koordinatorice MyRight-a te veliku podršku svojih kolegica i kolega iz koalicija učesnice/ci su pokazele veliki trud i zalaganje za izadu svojih planova i programa koji će biti okosnica rada Foruma žena s invaliditetom tokom iduće godine.

Slika učesnica/ka te trenera i projekt koordinatorice MyRight nastala tokom radionice

Bila nam je velika čast i zadovoljstvo da nam se prvog dana radionice, putem Zoom-a, obratila naša dugogodišnja saradnica Jamie Bolling, članica MyRight Upravnog odbora u Švedskoj, koja je bila dugogodišnja direktorica Evropske mreže za nezavisno življenje – ENIL. U inspirativnom govoru podijelila je vlastito iskustvo rasta i razvoja žene koja je prije tridesetak godina doživjela nesreću i postala žena s invaliditetom. „Pozitivnim pristupom životu, stalnim učenjem i sticanjem novih znanja i vještina, u saradnji sa drugima koji se bore za svoja prava, svi se planovi i želje mogu ostvariti. Invaliditet ne mora biti razlog i prepreka na tom putu" rekla je Jamie.

Drugi dan radionice u posjetu su nam došle predstavnice ambasade Švedske u Sarajevu, Lisa Curman i pripravnica Stina, kako bi vidjele aktivnosti radionice koje su usmjerene na jačanje kapaciteta i uključivanje žena s invaliditetom u društvo.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna


#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

 Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World