Radionica za članice Foruma žene sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) je u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom KS 19. maja 2023. godine, u prostorijama TMP -a, organizovao radionicu o ulozi udruženja i koalicija u zagovaranju prava osoba s invaliditetom.

Slika nastala tokom radionice ta članice Foruma ŽSI u TMP-u. Na slici je Fikret Zuko voditelj radionice te članice Foruma.

Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Kroz interaktivnu diskusiju i praktične vježbe učesnice radionice su na jasan način pokazale na čemu žele raditi u narednom periodu te kako treba zagovarati za svoja prava. Povećale su svoja znanja o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, članu 4 Konvencije, Opštem komentaru Komiteta za prava osoba s invaliditetom br. 7 (Učešće osoba s invaliditeteom i i organizacija osoba s invaliditeteom u sprovođenju i monitoringu Konvencije), kao i o preporukama koje je Komitet dostavio Bosni i Hercegovini.

Radionici je prisustvovala i Binasa Goralija regionalna koordinatorica MyRight-a za Evropu, koja je u razgovoru sa učesnicama radionice istakla značaj osnazivanja žena s invaliditetom. Razgovarala je o dosadašnjim aktivnostima i aktivnostima koje Forum žena s invaliditetom planira realizovati u narednom periodu.

Voditelji radionice bili su Fikret Zuko i Almir Šahmanija, istaknuti aktivisti u pokretu osoba s invaliditetom.

Radionicu je tehnički organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, lider organizacija Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Forumi žena s invaliditetom su nastali u 2022. godini u okviru aktivnosti projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna


#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World